نام کاربری: گذرواژه‌:
انجمن فناوری اطلاعات دانشگاه پیام نور تبلیغات


تعرفه تبلیغات در IT98


صفحه: 1

نتیجه ها: دست‌نویس
موضوع / نویسنده برچسب ها
دانلود جزوه دست‌نویس الکترونیک دیجیتال - مهدی دستخوش صدیقی, مهدی, دیجیتال, الکترونیک, دست‌نویس, جزوه, دانلود,
عنوان: جزوه دست‌نویس الکترونیک دیجیتال
نوع فايل: PDF
حجم فايل: 21.1 مگابایت
رمز فايل فشرده (با حروف کوچک): www.it98.ir

نمونه سوالات درس الکترونیک دیجیتال با پاسخنامهدانلود جزوه دست‌نویس سیگنالها و سیستمها دکتر رحمتی - مهدی دستخوش رحمتی, دکتر, سیستمها, سیگنالها, دست‌نویس, جزوه, دانلود,
عنوان: جزوه سیگنالها و سیستمها دکتر رحمتی
نوع فايل: PDF دست‌نویس
تعداد صفحه: 105
حجم فايل: 12.78 مگابایت
رمز فايل فشرده (با حروف کوچک): www.it98.ir

نمونه سوالات درس...
دانلود جزوه دست‌نویس ریاضی مهندسی استاد کریمی - مهدی دستخوش کریمی, استاد, مهندسی, ریاضی, دست‌نویس, جزوه, دانلود,
عنوان: جزوه دست‌نویس ریاضی مهندسی استاد کریمی
تهيه کننده: آقای حبیب‌نژاد
نوع فايل: PDF
تعداد صفحه: 110
حجم فايل: 6.2 مگابایت
رمز فايل فشرده (با حروف کوچک): www.it98.ir

دانلود جزوه دست‌نویس روشهای محاسبات عددی - مهدی دستخوش عددی, محاسبات, روشهای, دست‌نویس, جزوه, دانلود,
عنوان: جزوه دست‌نویس روشهای محاسبات عددی
نوع فايل: PDF
تعداد صفحه: 45
حجم فايل: 4.2 مگابایت
رمز فايل فشرده (با حروف کوچک): www.it98.ir

نمونه سوالات درس روشهای محاسبات عددی با پاسخنامه
...
دانلود جزوه دست‌نویس مدار الکترونیک استاد کاشی - مهدی دستخوش میرعشقی, استاد کاشی, الکترونیک, مدار, دست‌نویس, جزوه,
عنوان: جزوه دست‌نویس درس مدار الکترونیک مهندس کاشی
نوع فايل: PDF
تعداد صفحه: 52
حجم فايل: 2.7 مگابایت
رمز فايل فشرده (با حروف کوچک): www.it98.ir

نمونه سوالات درس...
دانلود جزوه دست‌نویس معماری کامپیوتر مهندس یوسفی - مهدی دستخوش مانو, موریس, یوسفی, مهندس, کامپیوتر, معماری, دست‌نویس, جزوه, دانلود,
عنوان: جزوه دست‌نویس معماری کامپیوتر مهندس یوسفی
تهيه کننده: سید میثم تهامی
نوع فايل: PDF
تعداد صفحه: 174
حجم فايل: 16.62 مگابایت
رمز فايل فشرده (با حروف کوچک): www.it98.ir

دانلود جزوه دست‌نویس معماری کامپیوتر دکتر نامور - مهدی دستخوش مانو, موریس, نامور, دکتر, کامپیوتر, معماری, دست‌نویس, جزوه, دانلود,
عنوان: جزوه دست‌نویس معماری کامپیوتر دکتر نامور
نوع فايل: PDF
تعداد صفحه: 110
حجم فايل: 7.96 مگابایت
رمز فايل فشرده (با حروف کوچک): www.it98.ir

نمونه سوالات درس...
دانلود جزوه دست‌نویس الکترونیک دیجیتال دکتر احسانی - مهدی دستخوش دیانی, احسانی, دکتر, دیجیتال, الکترونیک, دست‌نویس, جزوه, دانلود,
عنوان: جزوه دست‌نویس الکترونیک دیجیتال دکتر احسانی
نوع فايل: PDF
تعداد صفحه: 82
حجم فايل: 12.34 مگابایت
رمز فايل فشرده (با حروف کوچک): www.it98.ir

نمونه سوالات درس...
دانلود جزوه دست‌نویس نظریه زبان‌ها و ماشین‌ها دکتر میبدی - مهدی دستخوش لینز, پیتر, میبدی, دکتر, ماشین‌ها, زبان‌ها, نظریه, دست‌نویس, جزوه, دانلود,
عنوان: جزوه دست‌نویس نظریه زبان‌ها و ماشین‌ها دکتر میبدی
توضیحات: جزوه کلاس درس دکتر میبدی
نوع فايل: PDF
تعداد صفحه: 137
حجم فايل: 50 مگابایت
رمز فايل فشرده (با حروف کوچک): www.it98.ir
...
دانلود جزوه دست‌نویس نظریه زبان‌ها و ماشین‌ها دکتر منوچهری - مهدی دستخوش automata, لینز, پیتر, منوچهری, دکتر, ماشین‌ها, زبان‌ها, نظریه, دست‌نویس, جزوه, دانلود,
عنوان: جزوه دست‌نویس نظریه زبان‌ها و ماشین‌ها دکتر منوچهری
توضیحات: جزوه کلاس درس دکتر منوچهری بر اساس کتاب پیتر لینز (منبع امتحانی پیام نور)
نوع فايل: PDF
تعداد صفحه: 109
حجم فايل: 6.5 مگابایت
رمز فايل فشرده (با حروف کوچک):
دانلود جزوه دست‌نویس معماری کامپیوتر دکتر گودرزی - مهدی دستخوش مانو, موریس, گودرزی, دکتر, کامپیوتر, معماری, دست‌نویس, جزوه, دانلود,
عنوان: جزوه معماری کامپیوتر دکتر گودرزی
نوع فايل: PDF دست‌نویس
تعداد صفحه: 63
حجم فايل: 12 مگابایت
رمز فايل فشرده (با حروف کوچک): www.it98.ir

نمونه سوالات درس...
دانلود جزوه دست‌نویس معماری کامپیوتر دکتر سربازی - مهدی دستخوش مانو, موریس, سربازی, دکتر, کامپیوتر, معماری, دست‌نویس, جزوه, دانلود,
عنوان: جزوه معماری کامپیوتر دکتر سربازی
نوع فايل: PDF دست‌نویس
تعداد صفحه: 90
حجم فايل: 11 مگابایت
رمز فايل فشرده (با حروف کوچک): www.it98.ir

نمونه سوالات درس...
دانلود جزوه دست‌نویس معماری کامپیوتر دکتر جهانگیر - مهدی دستخوش مانو, موریس, جهانگیر, دکتر, کامپیوتر, معماری, دست‌نویس, جزوه, دانلود,
عنوان: جزوه معماری کامپیوتر دکتر جهانگیر
نوع فايل: PDF دست‌نویس
تعداد صفحه: 73
حجم فايل: 18.92 مگابایت
رمز فايل فشرده (با حروف کوچک): www.it98.ir

نمونه سوالات درس...
دانلود جزوه دست‌نویس نظریه زبان‌ها و ماشین‌ها دکتر نوراله - مهدی دستخوش لینز, پیتر, نوراله, دکتر, ماشین‌ها, زبان‌ها, نظریه, دست‌نویس, جزوه, دانلود,
عنوان: جزوه دست‌نویس نظریه زبان‌ها و ماشین‌ها دکتر علی نوراله
توضیحات: جزوه کلاس درس دکتر نوراله بر اساس کتاب پیتر لینز (منبع امتحانی پیام نور)
نوع فايل: PDF
تعداد صفحه: 50
حجم فايل: 4.73 مگابایت
رمز فايل فشرده (با حروف کوچک):
دانلود صدای ضبط شده از کلاس ساختمان داده‌های دکتر ابراهیمی بهمراه جزوه دست‌نویس آن - مهدی دستخوش دست‌نویس, ابراهیمی, داده‌ها, ساختمان, ویس, دانلود,
عنوان: دانلود صدای ضبط شده از کلاس ساختمان داده‌ها دکتر ابراهیمی بهمراه جزوه دست‌نویس آن
تعداد صفحه: 188
حجم فايل جزوه: 42 مگابایت
حجم فايل صوتی: 154 مگابایت
رمز فايل فشرده (با حروف کوچک): www.it98.ir
برچسب های موضوع مشابه
دانلود جزوه 55 صفحه‌ای نظریه زبان‌ها و ماشین‌ها, دانلود جزوه خلاصه نظریه زبان‌ها و ماشین‌ها, دانلود جزوه نظریه زبان‌ها و ماشین‌ها آرش گنجوحقیقی, دانلود جزوه نظریه زبان‌ها و ماشین‌ها پورحاجی کاظم, اسلاید درس ذخیره و بازیابی اطلاعات دکتر فراهی, دانلود جزوه پایگاه داده ها دکتر رانکوهی, دانلود کتاب برنامه سازی پیشرفته دکتر احمد فراهی + اسلاید, اسلاید درس برنامه سازی پیشرفته دکتر سعید آیت, دانلود جزوه ی ذخیره و بازیابی اطلاعات دکتر رانکوهی, دانلود جزوه ی ساختمان داده های دکتر قدسی, دانلود جزوه طراحی و پیاده‌سازی زبانهای برنامه سازی دکتر علی نوراله, نظریه زبان ها و ماشینها لینز ویراست 4 یا 5؟؟؟, دانلود جزوه ی ساختمان داده های دکتر قدسی, دانلود جزوه ی کامل ساختمان داده ها , دانلود جزوه ی ساختمان داده های استاد مختاری, دانلود ترجمه لغات متن و آخر دروس زبان تخصصی کامپیوتر, دانلود گرامر زبان تخصصی کامپیوتر, دانلود جزوه ی ساختمان های گسسته, دانلود حل تمرین ریاضی عمومی یک, کتاب آموزش جامع زبان برنامه نویسی #C, دانلود کتاب چگونه در ++C برنامه ننویسیم , برنامه آموزشی درس ساختمان داده ها , حل تمرینات مهم ساختمان داده ها و الگوریتمها, کتاب ساختمان داده ها و الگوریتمها , دانلود جزوه ی ساختمان داده های دکتر قدسی, دانلود جزوه ی کامل ساختمان داده ها , دانلود جزوه ی ساختمان داده های استاد مختاری, دانلود جزوه ی ساختمان های گسسته, دانلود فیلم آموزشی پایگاه داده‌ها - دکتر مصطفی حق‌جو, دانلود جزوه زبان سی در ساختمان داده‌ها, دانلود جزوه ساختمان داده‌ها استاد میثم حسینی, دانلود کتاب پایگاه داده‌ها مقسمی, دانلود جزوه پایگاه داده‌ها استاد سوری, دانلود کتاب پایگاه داده‌ها ناصر آیت و احمد فراهی, دانلود جزوه ساختمان داده‌ها استاد محمدی, دانلود کاملترین اسلایدهای درس ریاضی عمومی 2 پیام‌نور - دکتر ابراهیمی,
پرسش کلمه های کلیدی
هیچ.

صفحه: 1
شبکه‌های اجتماعی درباره ما لینک‌های مهم ابزار
انجمن فناوري اطلاعات دانشگاه پيام‌نور در سال 1389 با هدف رشد و ارتقاي علمي دانشجويان آغاز بکار کرد. در IT98 شما قادرید از کاملترین و بروزترین آرشیو نمونه‌سوالات، جزوات، حل تمرینات، گزارش آزمایشگاه، گزارش کارآموزی، پروژه، مقالات و پایان‌نامه استفاده کنید. IT98.ir با عنوان بزرگترین انجمن دانشجویی رشته کامپیوتر دانشگاه پیام‌نور شناخته میشود.
Copyright (c) 2010-2021 it98.iR, all rights reserved
Template designed by : Mehdi Dastkhosh , Powered by MyBB
صفحه اصلی جستجو لیست اعضا