انجمن فناوری اطلاعات دانشگاه پیام نور
لحظه گروگانگیری 5 سرباز ایرانی + فیلم - نسخه قابل چاپ

+- انجمن فناوری اطلاعات دانشگاه پیام نور (http://forum.it98.ir)
+-- انجمن: دانشگاه پیام نور (/%D8%A7%D9%86%D8%AC%D9%85%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85-%D9%86%D9%88%D8%B1)
+--- انجمن: گفت و گوی آزاد (/%D8%A7%D9%86%D8%AC%D9%85%D9%86-%DA%AF%D9%81%D8%AA-%D9%88-%DA%AF%D9%88%DB%8C-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF)
+--- موضوع: لحظه گروگانگیری 5 سرباز ایرانی + فیلم (/Thread-%D9%84%D8%AD%D8%B8%D9%87-%DA%AF%D8%B1%D9%88%DA%AF%D8%A7%D9%86%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-5-%D8%B3%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85)لحظه گروگانگیری 5 سرباز ایرانی + فیلم - kingmax - ۳-۱۲-۱۳۹۲ ۰۶:۴۳ عصر

تو این لینک گذاشته
http://www.yjc.ir/fa/news/4754947/%D9%84%D8%AD%D8%B8%D9%87-%DA%AF%D8%B1%D9%88%DA%AF%D8%A7%D9%86%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-5-%D8%B3%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85