انجمن فناوری اطلاعات دانشگاه پیام نور
[جزوه] دانلود جزوه آشنایی با برنامه سیسکو پکت تریسر (Cisco Packet Tracer) - نسخه قابل چاپ

+- انجمن فناوری اطلاعات دانشگاه پیام نور (http://forum.it98.ir)
+-- انجمن: بخش دانشگاه / دروس تخصصی (/%D8%A7%D9%86%D8%AC%D9%85%D9%86-%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D8%AA%D8%AE%D8%B5%D8%B5%DB%8C)
+--- انجمن: گروه کامپیوتر (/%D8%A7%D9%86%D8%AC%D9%85%D9%86-%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D9%85%D9%BE%DB%8C%D9%88%D8%AA%D8%B1)
+---- انجمن: گزارش آزمایشگاه ، کارگاه ، پروژه های برنامه نویسی ، تحقیق و مقاله (/%D8%A7%D9%86%D8%AC%D9%85%D9%86-%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%8C-%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3%DB%8C-%D8%8C-%D8%AA%D8%AD%D9%82%DB%8C%D9%82-%D9%88-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87)
+----- انجمن: آزمایشگاه شبکه های کامپیوتری (/%D8%A7%D9%86%D8%AC%D9%85%D9%86-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%B4%D8%A8%DA%A9%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D9%85%D9%BE%DB%8C%D9%88%D8%AA%D8%B1%DB%8C)
+----- موضوع: [جزوه] دانلود جزوه آشنایی با برنامه سیسکو پکت تریسر (Cisco Packet Tracer) (/Thread-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF-%D8%AC%D8%B2%D9%88%D9%87-%D8%A2%D8%B4%D9%86%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B3%DB%8C%D8%B3%DA%A9%D9%88-%D9%BE%DA%A9%D8%AA-%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D8%B3%D8%B1-Cisco-Packet-Tracer)دانلود جزوه آشنایی با برنامه سیسکو پکت تریسر (Cisco Packet Tracer) - مهدی دستخوش - ۲۲-۹-۱۳۹۲ ۰۸:۱۶ عصر

عنوان: جزوه آشنایی با برنامه سیسکو پکت تریسر (Cisco Packet Tracer)
تهيه کننده: علیرضا محمدی
نوع فايل: PDF
تعداد صفحه: 17
حجم فايل: 3.23 مگابایت
رمز فايل فشرده (با حروف کوچک): www.it98.ir

[attachment=1841]