انجمن فناوری اطلاعات دانشگاه پیام نور
[نمونه سوال] زبان خارجی - نیمسال دوم 92-91 - نسخه قابل چاپ

+- انجمن فناوری اطلاعات دانشگاه پیام نور (http://forum.it98.ir)
+-- انجمن: بخش دانشگاه / دروس پایه و عمومی (/%D8%A7%D9%86%D8%AC%D9%85%D9%86-%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D9%88-%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C)
+--- انجمن: دروس عمومی (/%D8%A7%D9%86%D8%AC%D9%85%D9%86-%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C)
+---- انجمن: نمونه سوال (/%D8%A7%D9%86%D8%AC%D9%85%D9%86-%D9%86%D9%85%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%84--125)
+----- انجمن: زبان خارجه (/%D8%A7%D9%86%D8%AC%D9%85%D9%86-%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%87)
+----- موضوع: [نمونه سوال] زبان خارجی - نیمسال دوم 92-91 (/Thread-%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%DB%8C-%D9%86%DB%8C%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%AF%D9%88%D9%85-92-91)زبان خارجی - نیمسال دوم 92-91 - مهدی دستخوش - ۵-۷-۱۳۹۲ ۱۰:۲۴ عصر

: نمونه سوال زبان خارجی
: نیمسال دوم 92-91
: گروه علوم پایه
پاسخنامه :
رمز فايل فشرده (با حروف کوچک): www.it98.ir

[attachment=1763]
================================================================================​==
: نمونه سوال زبان خارجی
: نیمسال دوم 92-91
: گروه انسانی
پاسخنامه :
رمز فايل فشرده (با حروف کوچک): www.it98.ir
ارسال شده توسط: hamid1372724 (پاسخنامه)

[attachment=1764]