انجمن فناوری اطلاعات دانشگاه پیام نور
[نمونه سوال] نمونه سوالات درس مستندسازی نرم افزار با پاسخ - نسخه قابل چاپ

+- انجمن فناوری اطلاعات دانشگاه پیام نور (http://forum.it98.ir)
+-- انجمن: بخش دانشگاه / دروس تخصصی (/%D8%A7%D9%86%D8%AC%D9%85%D9%86-%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D8%AA%D8%AE%D8%B5%D8%B5%DB%8C)
+--- انجمن: علوم کامپیوتر (/%D8%A7%D9%86%D8%AC%D9%85%D9%86-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%DA%A9%D8%A7%D9%85%D9%BE%DB%8C%D9%88%D8%AA%D8%B1)
+---- انجمن: نمونه سوال (/%D8%A7%D9%86%D8%AC%D9%85%D9%86-%D9%86%D9%85%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%84--144)
+---- موضوع: [نمونه سوال] نمونه سوالات درس مستندسازی نرم افزار با پاسخ (/Thread-%D9%86%D9%85%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D8%B1%D8%B3-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%86%D8%B1%D9%85-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%A7-%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D8%AE)نمونه سوالات درس مستندسازی نرم افزار با پاسخ - مهدی دستخوش - ۲۹-۸-۱۳۹۱ ۰۸:۲۰ عصر

: نمونه سوالات درس مستندسازی نرم افزار همراه با پاسخ
رمز فايل فشرده (با حروف کوچک): www.it98.ir

=========================================================


: نیمسال اول 89-88
پاسخنامه :

[attachment=1340]
===============================================================================
: نیمسال دوم 89-88
پاسخنامه :

[attachment=961]
===============================================================================
: نیمسال اول 90-89
پاسخنامه : تستی و تشریحی

[attachment=1341]
===============================================================================
: نیمسال اول 91-90
پاسخنامه :

[attachment=1342]
===============================================================================
: نیمسال دوم 91-90
پاسخنامه : تستی

[attachment=1343]
===============================================================================
: نیمسال اول 92-91
پاسخنامه : تستی

[attachment=2388]
===============================================================================
: نیمسال دوم 92-91
پاسخنامه :

[attachment=2389]
===============================================================================
: نیمسال اول 93-92
پاسخنامه : تستی و تشریحی
ارسال شده توسط: error007

[attachment=1899]
===============================================================================
: تابستان 89
پاسخنامه :

[attachment=1344]
===============================================================================
: تابستان 90
پاسخنامه :

[attachment=1345]
===============================================================================
: تابستان 91
پاسخنامه :

[attachment=1011]
===============================================================================
: تابستان 92
پاسخنامه : تستی و تشریحی

[attachment=2990]
===============================================================================