انجمن فناوری اطلاعات دانشگاه پیام نور
[نمونه سوال] نمونه سوال درس تحلیل و طراحی سیستم های اطلاعاتی با پاسخ - نسخه قابل چاپ

+- انجمن فناوری اطلاعات دانشگاه پیام نور (http://forum.it98.ir)
+-- انجمن: دروس تخصصی رشته ی کامپیوتر (/%D8%A7%D9%86%D8%AC%D9%85%D9%86-%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D8%AA%D8%AE%D8%B5%D8%B5%DB%8C-%D8%B1%D8%B4%D8%AA%D9%87-%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D9%85%D9%BE%DB%8C%D9%88%D8%AA%D8%B1)
+--- انجمن: علوم کامپیوتر (/%D8%A7%D9%86%D8%AC%D9%85%D9%86-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%DA%A9%D8%A7%D9%85%D9%BE%DB%8C%D9%88%D8%AA%D8%B1)
+---- انجمن: نمونه سوال (/%D8%A7%D9%86%D8%AC%D9%85%D9%86-%D9%86%D9%85%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%84--144)
+---- موضوع: [نمونه سوال] نمونه سوال درس تحلیل و طراحی سیستم های اطلاعاتی با پاسخ (/Thread-%D9%86%D9%85%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%84-%D8%AF%D8%B1%D8%B3-%D8%AA%D8%AD%D9%84%DB%8C%D9%84-%D9%88-%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D8%AE)نمونه سوال درس تحلیل و طراحی سیستم های اطلاعاتی با پاسخ - مهدی دستخوش - ۲۹-۸-۱۳۹۱ ۰۸:۱۶ عصر

: نمونه سوالات درس تحلیل و طراحی سیستم های اطلاعاتی بهمراه پاسخنامه
رمز فايل فشرده (با حروف کوچک): www.it98.ir

=========================================================


: نیمسال اول 88-87
پاسخنامه : تشریحی

[attachment=1355]
===============================================================================
: نیمسال اول 89-88
پاسخنامه : تشریحی

[attachment=1356]
===============================================================================
: نیمسال دوم 89-88
پاسخنامه :

[attachment=1357]
===============================================================================
: نیمسال اول 90-89
پاسخنامه : تستی و تشریحی

[attachment=1358]
===============================================================================
: نیمسال دوم 90-89
پاسخنامه : تستی

[attachment=1359]
===============================================================================
: نیمسال اول 91-90
پاسخنامه : تستی

[attachment=1360]
===============================================================================
: نیمسال دوم 91-90
پاسخنامه : تستی

[attachment=1361]
===============================================================================
: نیمسال اول 92-91
پاسخنامه :

[attachment=2090]
===============================================================================
: نیمسال اول 93-92
پاسخنامه :

[attachment=2099]
===============================================================================
: نیمسال دوم 94-93
پاسخنامه : تستی و تشریحی

[attachment=3101]
===============================================================================
: نیمسال دوم 95-94
پاسخنامه : تستی


[attachment=3247]
===============================================================================

: تابستان 91
پاسخنامه :

[attachment=1620]
===============================================================================
: تابستان 92
پاسخنامه : تستی
ارسال شده توسط:h.hojjati

[attachment=1950]
===============================================================================
: تابستان 93
پاسخنامه : تستی
ارسال شده توسط: nilofar93

[attachment=2227]
===============================================================================

: تابستان 94
پاسخنامه : تستی

[attachment=3007]
===============================================================================