انجمن فناوری اطلاعات دانشگاه پیام نور
[نمونه سوال] نمونه سوالات درس آنالیز عددی 2 با پاسخ - نسخه قابل چاپ

+- انجمن فناوری اطلاعات دانشگاه پیام نور (http://forum.it98.ir)
+-- انجمن: دروس تخصصی رشته ی کامپیوتر (/%D8%A7%D9%86%D8%AC%D9%85%D9%86-%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D8%AA%D8%AE%D8%B5%D8%B5%DB%8C-%D8%B1%D8%B4%D8%AA%D9%87-%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D9%85%D9%BE%DB%8C%D9%88%D8%AA%D8%B1)
+--- انجمن: علوم کامپیوتر (/%D8%A7%D9%86%D8%AC%D9%85%D9%86-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%DA%A9%D8%A7%D9%85%D9%BE%DB%8C%D9%88%D8%AA%D8%B1)
+---- انجمن: نمونه سوال (/%D8%A7%D9%86%D8%AC%D9%85%D9%86-%D9%86%D9%85%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%84--144)
+---- موضوع: [نمونه سوال] نمونه سوالات درس آنالیز عددی 2 با پاسخ (/Thread-%D9%86%D9%85%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D8%B1%D8%B3-%D8%A2%D9%86%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%B2-%D8%B9%D8%AF%D8%AF%DB%8C-2-%D8%A8%D8%A7-%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D8%AE)نمونه سوالات درس آنالیز عددی 2 با پاسخ - مهدی دستخوش - ۲۹-۸-۱۳۹۱ ۰۸:۰۰ عصر

: نمونه سوالات درس آنالیز عددی 2 با پاسخ
رمز فايل فشرده (با حروف کوچک): www.it98.ir

=========================================================: نیمسال اول 89-88
پاسخنامه :

[attachment=1323]
===============================================================================
: نیمسال دوم 89-88
پاسخنامه : تشریحی

[attachment=1324]
===============================================================================
: نیمسال اول 90-89
پاسخنامه : تشریحی

[attachment=1325]
===============================================================================
: نیمسال دوم 90-89
پاسخنامه :

[attachment=1326]
===============================================================================
: نیمسال دوم 91-90
پاسخنامه : تستی

[attachment=1327]
===============================================================================
: نیمسال اول 92-91
پاسخنامه : تستی
ارسال شده توسط: یاسمین

[attachment=2089]
===============================================================================
: نیمسال دوم 92-91
پاسخنامه : تستی و تشریحی
ارسال شده توسط: یاسمین

[attachment=2362]
===============================================================================
: نیمسال دوم 94-93
پاسخنامه : تستی و تشریحی


[attachment=2979]
===============================================================================
: نیمسال اول 95-94
پاسخنامه : تستی و تشریحی


[attachment=3033]
===============================================================================
: نیمسال دوم 95-94
پاسخنامه : تستی و تشریحی


[attachment=3250]
===============================================================================

: تابستان 89
پاسخنامه :

[attachment=1328]
===============================================================================
: تابستان 90
پاسخنامه :

[attachment=1329]
===============================================================================
: تابستان 92
پاسخنامه : تستی


[attachment=2980]
===============================================================================
: تابستان 93
پاسخنامه : تستی
ارسال شده توسط: ramin.roholamini

[attachment=2386]
===============================================================================
: تابستان 94
پاسخنامه : تستی و تشریحی
ارسال شده توسط: setareh a

[attachment=2891]
===============================================================================
: تابستان 95
پاسخنامه : تستی و تشریحی


[attachment=3251]
===============================================================================