انجمن فناوری اطلاعات دانشگاه پیام نور
[نمونه سوال] نمونه سوالات درس اصول سیستم های کامپیوتری + پاسخنامه - نسخه قابل چاپ

+- انجمن فناوری اطلاعات دانشگاه پیام نور (http://forum.it98.ir)
+-- انجمن: دروس تخصصی رشته ی کامپیوتر (/%D8%A7%D9%86%D8%AC%D9%85%D9%86-%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D8%AA%D8%AE%D8%B5%D8%B5%DB%8C-%D8%B1%D8%B4%D8%AA%D9%87-%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D9%85%D9%BE%DB%8C%D9%88%D8%AA%D8%B1)
+--- انجمن: علوم کامپیوتر (/%D8%A7%D9%86%D8%AC%D9%85%D9%86-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%DA%A9%D8%A7%D9%85%D9%BE%DB%8C%D9%88%D8%AA%D8%B1)
+---- انجمن: نمونه سوال (/%D8%A7%D9%86%D8%AC%D9%85%D9%86-%D9%86%D9%85%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%84--144)
+---- موضوع: [نمونه سوال] نمونه سوالات درس اصول سیستم های کامپیوتری + پاسخنامه (/Thread-%D9%86%D9%85%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D8%B1%D8%B3-%D8%A7%D8%B5%D9%88%D9%84-%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D9%85%D9%BE%DB%8C%D9%88%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D8%AE%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87)نمونه سوالات درس اصول سیستم های کامپیوتری + پاسخنامه - مهدی دستخوش - ۲۹-۸-۱۳۹۱ ۰۷:۲۷ عصر

: نمونه سوالات درس اصول سیستم های کامپیوتری بهمراه پاسخ نامه
رمز فايل فشرده (با حروف کوچک): www.it98.ir

=========================================================


: نیمسال اول 89-88
پاسخنامه :

[attachment=938]
===============================================================================
: نیمسال دوم 89-88
پاسخنامه : تشریحی

[attachment=1350]
===============================================================================
: نیمسال اول 90-89
پاسخنامه : تستی و تشریحی

[attachment=1351]
===============================================================================
: نیمسال دوم 90-89
پاسخنامه : تستی

[attachment=1352]
===============================================================================
: نیمسال اول 91-90
پاسخنامه :

[attachment=940]
===============================================================================
: نیمسال دوم 91-90
پاسخنامه : تستی

[attachment=1353]
===============================================================================
: نیمسال اول 92-91
پاسخنامه : تستی

[attachment=1833]
===============================================================================
: نیمسال دوم 92-91
پاسخنامه : تستی

[attachment=1727]
===============================================================================
: نیمسال دوم 94-93
پاسخنامه : تستی

[attachment=2991]
===============================================================================