انجمن فناوری اطلاعات دانشگاه پیام نور
[نمونه سوال] نمونه سوالات درس طراحی خودکار مدارهای دیجیتال با پاسخ - نسخه قابل چاپ

+- انجمن فناوری اطلاعات دانشگاه پیام نور (http://forum.it98.ir)
+-- انجمن: دروس تخصصی رشته ی کامپیوتر (/%D8%A7%D9%86%D8%AC%D9%85%D9%86-%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D8%AA%D8%AE%D8%B5%D8%B5%DB%8C-%D8%B1%D8%B4%D8%AA%D9%87-%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D9%85%D9%BE%DB%8C%D9%88%D8%AA%D8%B1)
+--- انجمن: مهندسی کامپیوتر / سخت افزار (/%D8%A7%D9%86%D8%AC%D9%85%D9%86-%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D9%85%D9%BE%DB%8C%D9%88%D8%AA%D8%B1-%D8%B3%D8%AE%D8%AA-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%D8%B1)
+---- انجمن: نمونه سوال (/%D8%A7%D9%86%D8%AC%D9%85%D9%86-%D9%86%D9%85%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%84--141)
+---- موضوع: [نمونه سوال] نمونه سوالات درس طراحی خودکار مدارهای دیجیتال با پاسخ (/Thread-%D9%86%D9%85%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D8%B1%D8%B3-%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%AF%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%DB%8C%D8%AC%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D8%A7-%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D8%AE)نمونه سوالات درس طراحی خودکار مدارهای دیجیتال با پاسخ - مهدی دستخوش - ۲۹-۸-۱۳۹۱ ۰۳:۰۰ عصر

: نمونه سوالات درس طراحی خودکار مدارهای دیجیتال
رمز فايل فشرده (با حروف کوچک): www.it98.ir

=========================================================


: نیمسال اول 89-88
پاسخنامه :

[attachment=1261]
===============================================================================
: نیمسال دوم 89-88
پاسخنامه :

[attachment=1262]
===============================================================================
: نیمسال اول 90-89
پاسخنامه :

[attachment=925]
===============================================================================
: نیمسال دوم 90-89
پاسخنامه :

[attachment=2604]
===============================================================================
: نیمسال اول 91-90
پاسخنامه :

[attachment=926]
===============================================================================
: نیمسال دوم 91-90
پاسخنامه : تستی

[attachment=1263]
===============================================================================
: نیمسال اول 92-91
پاسخنامه :

[attachment=1264]
===============================================================================
: نیمسال دوم 92-91
پاسخنامه : تستی
ارسال شده توسط: تی تینا

[attachment=1776]
===============================================================================
: نیمسال دوم 93-92
پاسخنامه : تستی و تشریحی
ارسال شده توسط: reza1991 (پاسخنامه تستی و تشریحی)


[attachment=2136]
===============================================================================
: تابستان 91
پاسخنامه : تستی

[attachment=1007]
===============================================================================
: تابستان 92
پاسخنامه :


[attachment=2971]
===============================================================================
: تابستان 93
پاسخنامه : تستی
ارسال شده توسط: reza1991

[attachment=2228]
===============================================================================