انجمن فناوری اطلاعات دانشگاه پیام نور
[نمونه سوال] نمونه سوالات درس معماری سیستم های کامپیوتری - نسخه قابل چاپ

+- انجمن فناوری اطلاعات دانشگاه پیام نور (http://forum.it98.ir)
+-- انجمن: دروس تخصصی رشته ی کامپیوتر (/%D8%A7%D9%86%D8%AC%D9%85%D9%86-%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D8%AA%D8%AE%D8%B5%D8%B5%DB%8C-%D8%B1%D8%B4%D8%AA%D9%87-%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D9%85%D9%BE%DB%8C%D9%88%D8%AA%D8%B1)
+--- انجمن: مهندسی کامپیوتر / سخت افزار (/%D8%A7%D9%86%D8%AC%D9%85%D9%86-%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D9%85%D9%BE%DB%8C%D9%88%D8%AA%D8%B1-%D8%B3%D8%AE%D8%AA-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%D8%B1)
+---- انجمن: نمونه سوال (/%D8%A7%D9%86%D8%AC%D9%85%D9%86-%D9%86%D9%85%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%84--141)
+---- موضوع: [نمونه سوال] نمونه سوالات درس معماری سیستم های کامپیوتری (/Thread-%D9%86%D9%85%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D8%B1%D8%B3-%D9%85%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D9%85%D9%BE%DB%8C%D9%88%D8%AA%D8%B1%DB%8C)نمونه سوالات درس معماری سیستم های کامپیوتری - مهدی دستخوش - ۲۹-۸-۱۳۹۱ ۰۲:۵۶ عصر

: نمونه سوالات درس معماری سیستم های کامپیوتری بهمراه با پاسخنامه
رمز فايل فشرده (با حروف کوچک): www.it98.ir

=========================================================


: نیمسال اول 89-88
پاسخنامه :

[attachment=1249]
===============================================================================
: نیمسال دوم 89-88
پاسخنامه :

[attachment=1250]
===============================================================================
: نیمسال اول 91-90
پاسخنامه :

[attachment=923]
===============================================================================
: نیمسال دوم 91-90
پاسخنامه : تستی

[attachment=1251]
===============================================================================
: نیمسال اول 92-91
پاسخنامه : تستی

[attachment=2373]
===============================================================================
: نیمسال دوم 92-91
پاسخنامه : تستی
ارسال شده توسط: تی تینا

[attachment=1775]
===============================================================================
: نیمسال اول 93-92
پاسخنامه : تستی
ارسال شده توسط: reza1991

[attachment=1962]
===============================================================================
: نیمسال دوم 93-92
پاسخنامه : تستی
ارسال شده توسط: ladymj


[attachment=2135]
===============================================================================
: نیمسال اول 95-94
پاسخنامه : تستی و تشریحی


[attachment=3125]
===============================================================================
: نیمسال دوم 95-94
پاسخنامه : تستی و تشریحی


[attachment=3239]
===============================================================================

: تابستان 92
پاسخنامه : تستی

[attachment=2969]
===============================================================================
: تابستان 93
پاسخنامه :

[attachment=2351]
===============================================================================
: تابستان 95
پاسخنامه : تستی و تشریحی


[attachment=3240]
===============================================================================