انجمن فناوری اطلاعات دانشگاه پیام نور
[نمونه سوال] نمونه سوالات درس الکترونیک دیجیتال با پاسخ - نسخه قابل چاپ

+- انجمن فناوری اطلاعات دانشگاه پیام نور (http://forum.it98.ir)
+-- انجمن: دروس تخصصی رشته ی کامپیوتر (/%D8%A7%D9%86%D8%AC%D9%85%D9%86-%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D8%AA%D8%AE%D8%B5%D8%B5%DB%8C-%D8%B1%D8%B4%D8%AA%D9%87-%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D9%85%D9%BE%DB%8C%D9%88%D8%AA%D8%B1)
+--- انجمن: مهندسی کامپیوتر / سخت افزار (/%D8%A7%D9%86%D8%AC%D9%85%D9%86-%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D9%85%D9%BE%DB%8C%D9%88%D8%AA%D8%B1-%D8%B3%D8%AE%D8%AA-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%D8%B1)
+---- انجمن: نمونه سوال (/%D8%A7%D9%86%D8%AC%D9%85%D9%86-%D9%86%D9%85%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%84--141)
+---- موضوع: [نمونه سوال] نمونه سوالات درس الکترونیک دیجیتال با پاسخ (/Thread-%D9%86%D9%85%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D8%B1%D8%B3-%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%DB%8C%DA%A9-%D8%AF%DB%8C%D8%AC%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D8%A7-%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D8%AE)نمونه سوالات درس الکترونیک دیجیتال با پاسخ - مهدی دستخوش - ۲۹-۸-۱۳۹۱ ۰۱:۴۱ عصر

: نمونه سوالات درس الکترونیک دیجیتال بهمراه پاسخ نامه
رمز فايل فشرده (با حروف کوچک): www.it98.ir

=========================================================


: نیمسال اول 89-88
پاسخنامه :

[attachment=1233]
===============================================================================
: نیمسال دوم 89-88
پاسخنامه :

[attachment=1234]
===============================================================================
: نیمسال اول 90-89
پاسخنامه : تستی و تشریحی

[attachment=915]
===============================================================================
: نیمسال دوم 90-89
پاسخنامه : تستی

[attachment=1235]
===============================================================================
: نیمسال اول 91-90
پاسخنامه : تستی

[attachment=1236]
===============================================================================
: نیمسال دوم 91-90
پاسخنامه : تستی

[attachment=1237]
===============================================================================
: نیمسال اول 92-91
پاسخنامه :

[attachment=2490]
===============================================================================
: نیمسال دوم 92-91
پاسخنامه : تستی

[attachment=2371]
===============================================================================
: نیمسال اول 93-92
پاسخنامه : تستی
ارسال شده توسط: ladymj

[attachment=1990]
===============================================================================
: نیمسال دوم 93-92
پاسخنامه : تستی
ارسال شده توسط: reza1991


[attachment=2129]
===============================================================================
: نیمسال اول 94-93
پاسخنامه : تستی و تشریحی
ارسال شده توسط: ramin.roholamini

[attachment=2397]
===============================================================================
: نیمسال دوم 94-93
پاسخنامه : تستی
ارسال شده توسط: ramin.roholamini


[attachment=2754]
===============================================================================
: نیمسال اول 95-94
پاسخنامه : تستی و تشریحی


[attachment=3122]
===============================================================================
: تابستان 89
پاسخنامه :

[attachment=1238]
===============================================================================
: تابستان 90
پاسخنامه :

[attachment=918]
===============================================================================
: تابستان 92
پاسخنامه : تستی

[attachment=2967]
===============================================================================