انجمن فناوری اطلاعات دانشگاه پیام نور
[نمونه سوال] نمونه سوالات درس طراحی سیستمهای VLSI با پاسخ - نسخه قابل چاپ

+- انجمن فناوری اطلاعات دانشگاه پیام نور (http://forum.it98.ir)
+-- انجمن: دروس تخصصی رشته ی کامپیوتر (/%D8%A7%D9%86%D8%AC%D9%85%D9%86-%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D8%AA%D8%AE%D8%B5%D8%B5%DB%8C-%D8%B1%D8%B4%D8%AA%D9%87-%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D9%85%D9%BE%DB%8C%D9%88%D8%AA%D8%B1)
+--- انجمن: مهندسی کامپیوتر / سخت افزار (/%D8%A7%D9%86%D8%AC%D9%85%D9%86-%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D9%85%D9%BE%DB%8C%D9%88%D8%AA%D8%B1-%D8%B3%D8%AE%D8%AA-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%D8%B1)
+---- انجمن: نمونه سوال (/%D8%A7%D9%86%D8%AC%D9%85%D9%86-%D9%86%D9%85%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%84--141)
+---- موضوع: [نمونه سوال] نمونه سوالات درس طراحی سیستمهای VLSI با پاسخ (/Thread-%D9%86%D9%85%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D8%B1%D8%B3-%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85%D9%87%D8%A7%DB%8C-VLSI-%D8%A8%D8%A7-%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D8%AE)نمونه سوالات درس طراحی سیستمهای VLSI با پاسخ - مهدی دستخوش - ۲۹-۸-۱۳۹۱ ۰۱:۲۱ عصر

: نمونه سوالات درس طراحی سیستمهای VLSI بهمراه پاسخنامه
رمز فايل فشرده (با حروف کوچک): www.it98.ir

=========================================================


: نیمسال اول 90-89
پاسخنامه :

[attachment=912]
===============================================================================
: نیمسال دوم 90-89
پاسخنامه :

[attachment=2603]
===============================================================================
: نیمسال اول 91-90
پاسخنامه :

[attachment=913]
===============================================================================
: نیمسال دوم 91-90
پاسخنامه : تستی

[attachment=914]
===============================================================================
: نیمسال اول 92-91
پاسخنامه : تستی

[attachment=1619]
===============================================================================
: نیمسال دوم 92-91
پاسخنامه : تستی

[attachment=2384]
===============================================================================
: نیمسال اول 93-92
پاسخنامه :

[attachment=2385]
===============================================================================
: نیمسال دوم 93-92
پاسخنامه : تستی
ارسال شده توسط: ladymj


[attachment=2133]
===============================================================================
: نیمسال اول 94-93
پاسخنامه : تستی
ارسال شده توسط: reza1991

[attachment=2403]
===============================================================================
: نیمسال دوم 94-93
پاسخنامه : تستی و تشریحی
ارسال شده توسط:ramin.roholamini


[attachment=2757]
===============================================================================
: نیمسال اول 95-94
پاسخنامه : تستی و تشریحی


[attachment=3128]
===============================================================================
: نیمسال دوم 95-94
پاسخنامه : تستی


[attachment=3236]
===============================================================================

: تابستان 92
پاسخنامه :


[attachment=2972]
===============================================================================
: تابستان 93
پاسخنامه :
ارسال شده توسط: reza1991

[attachment=2229]
===============================================================================

: تابستان 94
پاسخنامه : تستی و تشریحی

[attachment=2996]
===============================================================================