انجمن فناوری اطلاعات دانشگاه پیام نور
[نمونه سوال] نمونه سوالات درس ریز پردازنده 2 با پاسخ - نسخه قابل چاپ

+- انجمن فناوری اطلاعات دانشگاه پیام نور (http://forum.it98.ir)
+-- انجمن: دروس تخصصی رشته ی کامپیوتر (/%D8%A7%D9%86%D8%AC%D9%85%D9%86-%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D8%AA%D8%AE%D8%B5%D8%B5%DB%8C-%D8%B1%D8%B4%D8%AA%D9%87-%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D9%85%D9%BE%DB%8C%D9%88%D8%AA%D8%B1)
+--- انجمن: مهندسی کامپیوتر / سخت افزار (/%D8%A7%D9%86%D8%AC%D9%85%D9%86-%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D9%85%D9%BE%DB%8C%D9%88%D8%AA%D8%B1-%D8%B3%D8%AE%D8%AA-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%D8%B1)
+---- انجمن: نمونه سوال (/%D8%A7%D9%86%D8%AC%D9%85%D9%86-%D9%86%D9%85%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%84--141)
+---- موضوع: [نمونه سوال] نمونه سوالات درس ریز پردازنده 2 با پاسخ (/Thread-%D9%86%D9%85%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D8%B1%D8%B3-%D8%B1%DB%8C%D8%B2-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%AF%D9%87-2-%D8%A8%D8%A7-%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D8%AE)نمونه سوالات درس ریز پردازنده 2 با پاسخ - مهدی دستخوش - ۲۹-۸-۱۳۹۱ ۱۲:۲۳ عصر

: نمونه سوالات درس ریزپردازنده 2 همراه با پاسخنامه
رمز فايل فشرده (با حروف کوچک): www.it98.ir

=========================================================


: نیمسال اول 91-90
پاسخنامه :

[attachment=899]
===============================================================================
: نیمسال دوم 91-90
پاسخنامه : تستی

[attachment=1254]
===============================================================================
: نیمسال اول 92-91
پاسخنامه : تستی

[attachment=2377]
===============================================================================
: نیمسال دوم 92-91
پاسخنامه : تستی

[attachment=2378]
===============================================================================
: نیمسال اول 93-92
پاسخنامه :

[attachment=2379]
===============================================================================
: نیمسال دوم 93-92
پاسخنامه : تستی
ارسال شده توسط: ladymj


[attachment=2131]
===============================================================================
: نیمسال اول 94-93
پاسخنامه : تستی
ارسال شده توسط: ramin.roholamini


[attachment=2593]
===============================================================================
: نیمسال دوم 94-93
پاسخنامه : تستی و تشریحی


[attachment=2970]
===============================================================================
: نیمسال دوم 95-94
پاسخنامه : تستی و تشریحی


[attachment=3233]
===============================================================================

: تابستان 94
پاسخنامه : تشریحی

[attachment=2994]
===============================================================================
: تابستان 95
پاسخنامه : تستی و تشریحی


[attachment=3234]
===============================================================================