انجمن فناوری اطلاعات دانشگاه پیام نور
[نمونه سوال] نمونه سوالات درس ریز پردازنده 1 با پاسخ - نسخه قابل چاپ

+- انجمن فناوری اطلاعات دانشگاه پیام نور (http://forum.it98.ir)
+-- انجمن: دروس تخصصی رشته ی کامپیوتر (/%D8%A7%D9%86%D8%AC%D9%85%D9%86-%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D8%AA%D8%AE%D8%B5%D8%B5%DB%8C-%D8%B1%D8%B4%D8%AA%D9%87-%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D9%85%D9%BE%DB%8C%D9%88%D8%AA%D8%B1)
+--- انجمن: مهندسی کامپیوتر / سخت افزار (/%D8%A7%D9%86%D8%AC%D9%85%D9%86-%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D9%85%D9%BE%DB%8C%D9%88%D8%AA%D8%B1-%D8%B3%D8%AE%D8%AA-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%D8%B1)
+---- انجمن: نمونه سوال (/%D8%A7%D9%86%D8%AC%D9%85%D9%86-%D9%86%D9%85%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%84--141)
+---- موضوع: [نمونه سوال] نمونه سوالات درس ریز پردازنده 1 با پاسخ (/Thread-%D9%86%D9%85%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D8%B1%D8%B3-%D8%B1%DB%8C%D8%B2-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%AF%D9%87-1-%D8%A8%D8%A7-%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D8%AE)نمونه سوالات درس ریز پردازنده 1 با پاسخ - مهدی دستخوش - ۲۹-۸-۱۳۹۱ ۱۲:۱۹ عصر

: نمونه سوالات درس ریز پردازنده 1 بهمراه پاسخنامه
رمز فايل فشرده (با حروف کوچک): www.it98.ir

=========================================================


: نیمسال اول 88-87
پاسخنامه : تشریحی

[attachment=891]
===============================================================================
: نیمسال اول 89-88
پاسخنامه : تستی و تشریحی

[attachment=1252]
===============================================================================
: نیمسال دوم 89-88
پاسخنامه : تستی و تشریحی

[attachment=1253]
===============================================================================
: نیمسال اول 90-89
پاسخنامه : تستی و تشریحی

[attachment=894]
===============================================================================
: نیمسال اول 91-90
پاسخنامه : تستی و تشریحی

[attachment=895]
===============================================================================
: نیمسال دوم 91-90
پاسخنامه : تستی و تشریحی

[attachment=896]
===============================================================================
: نیمسال اول 92-91
پاسخنامه : تستی

[attachment=1613]
===============================================================================
: نیمسال دوم 92-91
پاسخنامه : تستی و تشریحی
ارسال شده توسط: golenarges20

[attachment=1683]
===============================================================================
: نیمسال اول 93-92
پاسخنامه : تستی و تشریحی
ارسال شده توسط: vosugh

[attachment=1885]
===============================================================================
: نیمسال دوم 93-92
پاسخنامه : تستی و تشریحی
ارسال شده توسط: ali65509


[attachment=2130]
===============================================================================
: نیمسال اول 94-93
پاسخنامه : تستی و تشریحی
ارسال شده توسط: shiralim

[attachment=2400]
===============================================================================
: نیمسال دوم 94-93
پاسخنامه : تستی و تشریحی
ارسال شده توسط: hamid1372724 (تشریحی) ـ sa_na33


[attachment=2755]
===============================================================================
: نیمسال اول 95-94
پاسخنامه : تستی و تشریحی


[attachment=3021]
===============================================================================
: نیمسال دوم 95-94
پاسخنامه : تستی و تشریحی


[attachment=3231]
===============================================================================

: تابستان 89
پاسخنامه : تستی و تشریحی

[attachment=897]
===============================================================================
: تابستان 90
پاسخنامه : تستی و تشریحی

[attachment=898]
===============================================================================
: تابستان 91
پاسخنامه : تستی

[attachment=1010]
===============================================================================
: تابستان 92
پاسخنامه : تستی و تشریحی
ارسال شده توسط: modena976

[attachment=1782]
===============================================================================
: تابستان 93
پاسخنامه : تستی و تشریحی
ارسال شده توسط: آتلان 900

[attachment=2230]
===============================================================================

: تابستان 94
پاسخنامه : تستی و تشریحی

[attachment=2993]
===============================================================================
: تابستان 95
پاسخنامه : تستی


[attachment=3232]
===============================================================================