انجمن فناوری اطلاعات دانشگاه پیام نور
[نمونه سوال] نمونه سوالات درس مدار الکتریکی 1 با پاسخ - نسخه قابل چاپ

+- انجمن فناوری اطلاعات دانشگاه پیام نور (http://forum.it98.ir)
+-- انجمن: دروس تخصصی رشته ی کامپیوتر (/%D8%A7%D9%86%D8%AC%D9%85%D9%86-%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D8%AA%D8%AE%D8%B5%D8%B5%DB%8C-%D8%B1%D8%B4%D8%AA%D9%87-%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D9%85%D9%BE%DB%8C%D9%88%D8%AA%D8%B1)
+--- انجمن: مهندسی کامپیوتر / سخت افزار (/%D8%A7%D9%86%D8%AC%D9%85%D9%86-%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D9%85%D9%BE%DB%8C%D9%88%D8%AA%D8%B1-%D8%B3%D8%AE%D8%AA-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%D8%B1)
+---- انجمن: نمونه سوال (/%D8%A7%D9%86%D8%AC%D9%85%D9%86-%D9%86%D9%85%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%84--141)
+---- موضوع: [نمونه سوال] نمونه سوالات درس مدار الکتریکی 1 با پاسخ (/Thread-%D9%86%D9%85%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D8%B1%D8%B3-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%B1%DB%8C%DA%A9%DB%8C-1-%D8%A8%D8%A7-%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D8%AE)نمونه سوالات درس مدار الکتریکی 1 با پاسخ - مهدی دستخوش - ۲۹-۸-۱۳۹۱ ۱۲:۰۳ عصر

: نمونه سوالات درس مدار الکتریکی 1 بهمراه پاسخنامه
رمز فايل فشرده (با حروف کوچک): www.it98.ir

=========================================================


: نیمسال اول 89-88
پاسخنامه :

[attachment=882]
===============================================================================
: نیمسال دوم 89-88
پاسخنامه : تستی و تشریحی

[attachment=1240]
===============================================================================
: نیمسال اول 90-89
پاسخنامه : تستی و تشریحی

[attachment=884]
===============================================================================
: نیمسال دوم 90-89
پاسخنامه : تستی و تشریحی

[attachment=885]
===============================================================================
: نیمسال اول 91-90
پاسخنامه : تستی

[attachment=1241]
===============================================================================
: نیمسال دوم 91-90
پاسخنامه : تستی

[attachment=887]
===============================================================================
: نیمسال اول 92-91
پاسخنامه : تستی

[attachment=1242]
===============================================================================
: نیمسال دوم 92-91
پاسخنامه : تستی و تشریحی
ارسال شده توسط: golenarges20

[attachment=1684]
===============================================================================
: نیمسال اول 93-92
پاسخنامه : تستی
ارسال شده توسط: rozekuchak11

[attachment=1883]
===============================================================================
: نیمسال دوم 93-92
پاسخنامه : تستی و تشریحی
ارسال شده توسط: filak62 ـ*setayesh ـhamid1372724 ـ sa_na33


[attachment=2127]
===============================================================================
: نیمسال اول 94-93
پاسخنامه : تستی و تشریحی
ارسال شده توسط: hamid1372724

[attachment=2399]
===============================================================================
: نیمسال دوم 94-93
پاسخنامه : تستی و تشریحی
ارسال شده توسط: *setayesh


[attachment=2751]
===============================================================================
: نیمسال اول 95-94
پاسخنامه : تستی و تشریحی


[attachment=3018]
===============================================================================
: نیمسال دوم 95-94
پاسخنامه : تستی و تشریحی


[attachment=3225]
===============================================================================

: تابستان 91
پاسخنامه :

[attachment=1243]
===============================================================================
: تابستان 92
پاسخنامه : تستی

[attachment=1858]
===============================================================================
: تابستان 93
پاسخنامه :

[attachment=2349]
===============================================================================
: تابستان 94
پاسخنامه : تستی و تشریحی

[attachment=3108]
===============================================================================
: تابستان 95
پاسخنامه : تستی و تشریحی


[attachment=3226]
===============================================================================