انجمن فناوری اطلاعات دانشگاه پیام نور
[نمونه سوال] نمونه سوالات درس مبانی الکترونیک دیجیتال با پاسخ - نسخه قابل چاپ

+- انجمن فناوری اطلاعات دانشگاه پیام نور (http://forum.it98.ir)
+-- انجمن: دروس تخصصی رشته ی کامپیوتر (/%D8%A7%D9%86%D8%AC%D9%85%D9%86-%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D8%AA%D8%AE%D8%B5%D8%B5%DB%8C-%D8%B1%D8%B4%D8%AA%D9%87-%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D9%85%D9%BE%DB%8C%D9%88%D8%AA%D8%B1)
+--- انجمن: مهندسی فناوری اطلاعات IT (/%D8%A7%D9%86%D8%AC%D9%85%D9%86-%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%DB%8C-%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-IT)
+---- انجمن: نمونه سوال (/%D8%A7%D9%86%D8%AC%D9%85%D9%86-%D9%86%D9%85%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%84--135)
+---- موضوع: [نمونه سوال] نمونه سوالات درس مبانی الکترونیک دیجیتال با پاسخ (/Thread-%D9%86%D9%85%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D8%B1%D8%B3-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%DB%8C%DA%A9-%D8%AF%DB%8C%D8%AC%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D8%A7-%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D8%AE)



نمونه سوالات درس مبانی الکترونیک دیجیتال با پاسخ - مهدی دستخوش - ۲۹-۸-۱۳۹۱ ۱۱:۵۱ صبح

: نمونه سوالات درس مبانی الکترونیک دیجیتال بهمراه پاسخنامه
رمز فايل فشرده (با حروف کوچک): www.it98.ir

=========================================================


: نیمسال اول 89-88
پاسخنامه : تستی

[attachment=1396]
===============================================================================
: نیمسال دوم 89-88
پاسخنامه : تستی و تشریحی

[attachment=876]
===============================================================================
: نیمسال اول 90-89
پاسخنامه : تستی و تشریحی

[attachment=877]
===============================================================================
: نیمسال دوم 90-89
پاسخنامه : تستی

[attachment=1397]
===============================================================================
: نیمسال اول 91-90
پاسخنامه : تستی

[attachment=879]
===============================================================================
: نیمسال دوم 91-90
پاسخنامه : تستی

[attachment=880]
===============================================================================
: نیمسال اول 92-91
پاسخنامه : تستی

[attachment=1631]
===============================================================================
: نیمسال دوم 92-91
پاسخنامه : تستی

[attachment=1718]
===============================================================================
: نیمسال اول 93-92
پاسخنامه : تستی
ارسال شده توسط: unknoww ـ maman2012 ـ اقلیما25

[attachment=1925]
===============================================================================
: نیمسال دوم 93-92
پاسخنامه : تستی
ارسال شده توسط: aasya133


[attachment=2167]
===============================================================================
: نیمسال اول 94-93
پاسخنامه : تستی
ارسال شده توسط: raha666 ـ msf4449

[attachment=2437]
===============================================================================
: نیمسال دوم 94-93
پاسخنامه : تستی
ارسال شده توسط: حسین خلج ـ gandom93 ـ خاتون 86


[attachment=2795]
===============================================================================
: نیمسال اول 95-94
پاسخنامه : تستی
ارسال شده توسط: tahm001 ـ muse7152 (همزمان)

[attachment=3048]
===============================================================================
: نیمسال دوم 95-94
پاسخنامه : تستی


[attachment=3304]
===============================================================================

: تابستان 89
پاسخنامه :

[attachment=1398]
===============================================================================
: تابستان 90
پاسخنامه : تستی

[attachment=881]
===============================================================================
: تابستان 92
پاسخنامه : تستی
ارسال شده توسط: naahaal

[attachment=1784]
===============================================================================
: تابستان 93
پاسخنامه : تستی
ارسال شده توسط: sarahb

[attachment=2257]
===============================================================================
: تابستان 94
پاسخنامه : تستی


[attachment=3109]
===============================================================================
: تابستان 95
پاسخنامه : تستی و تشریحی


[attachment=3305]
===============================================================================



RE: نمونه سوالات درس مبانی الکترونیک دیجیتال با پاسخ - اعظم اعیانی مقدم - ۱۳-۲-۱۳۹۳ ۰۶:۲۳ عصر

خیلی خوبه من که راضیم ازش