انجمن فناوری اطلاعات دانشگاه پیام نور
[نمونه سوال] نمونه سوالات درس روشهای محاسبات عددی + پاسخنامه - نسخه قابل چاپ

+- انجمن فناوری اطلاعات دانشگاه پیام نور (http://forum.it98.ir)
+-- انجمن: دروس تخصصی رشته ی کامپیوتر (/%D8%A7%D9%86%D8%AC%D9%85%D9%86-%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D8%AA%D8%AE%D8%B5%D8%B5%DB%8C-%D8%B1%D8%B4%D8%AA%D9%87-%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D9%85%D9%BE%DB%8C%D9%88%D8%AA%D8%B1)
+--- انجمن: مهندسی کامپیوتر / نرم افزار (/%D8%A7%D9%86%D8%AC%D9%85%D9%86-%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D9%85%D9%BE%DB%8C%D9%88%D8%AA%D8%B1-%D9%86%D8%B1%D9%85-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%D8%B1)
+---- انجمن: نمونه سوال (/%D8%A7%D9%86%D8%AC%D9%85%D9%86-%D9%86%D9%85%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%84--138)
+---- موضوع: [نمونه سوال] نمونه سوالات درس روشهای محاسبات عددی + پاسخنامه (/Thread-%D9%86%D9%85%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D8%B1%D8%B3-%D8%B1%D9%88%D8%B4%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D8%AF%D8%AF%DB%8C-%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D8%AE%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87)نمونه سوالات درس روشهای محاسبات عددی + پاسخنامه - مهدی دستخوش - ۲۸-۸-۱۳۹۱ ۰۶:۳۹ عصر

: نمونه سوالات درس روشهای محاسبات عددی بهمراه پاسخ نامه
رمز فايل فشرده (با حروف کوچک): www.it98.ir

=========================================================


: نیمسال اول 89-88
پاسخنامه : تستی

[attachment=1291]
===============================================================================
: نیمسال دوم 89-88
پاسخنامه : تستی

[attachment=1292]
===============================================================================
: نیمسال اول 90-89
پاسخنامه : تستی و تشریحی

[attachment=850]
===============================================================================
: نیمسال دوم 90-89
پاسخنامه : تستی و تشریحی

[attachment=851]
===============================================================================
: نیمسال اول 91-90
پاسخنامه : تستی

[attachment=852]
===============================================================================
: نیمسال دوم 91-90
پاسخنامه : تستی

[attachment=853]
===============================================================================
: نیمسال اول 92-91
پاسخنامه : تستی

[attachment=1293]
===============================================================================
: نیمسال اول 93-92
پاسخنامه : تستی
ارسال شده توسط: ladymj

[attachment=1992]
===============================================================================
: نیمسال دوم 93-92
پاسخنامه : تستی و تشریحی
ارسال شده توسط: ali65509


[attachment=2123]
===============================================================================
: نیمسال اول 94-93
پاسخنامه : تستی


[attachment=2673]
===============================================================================
: نیمسال دوم 94-93
پاسخنامه : تستی
ارسال شده توسط: sa_na33


[attachment=2747]
===============================================================================
: نیمسال اول 95-94
پاسخنامه : تستی و تشریحی


[attachment=3105]
===============================================================================
: نیمسال دوم 95-94
پاسخنامه : تستی و تشریحی


[attachment=3212]
===============================================================================
: تابستان 89
پاسخنامه :

[attachment=1294]
===============================================================================
: تابستان 90
پاسخنامه : تستی و تشریحی

[attachment=854]
===============================================================================
: تابستان 92
پاسخنامه : تستی

[attachment=1857]
===============================================================================
: تابستان 93
پاسخنامه : تستی
ارسال شده توسط: mohammad230

[attachment=2233]
===============================================================================
: تابستان 95
پاسخنامه : تستی و تشریحی


[attachment=3213]
===============================================================================