انجمن فناوری اطلاعات دانشگاه پیام نور
[نمونه سوال] نمونه سوالات درس طراحی و پیاده سازی زبانهای برنامه سازی + پاسخ - نسخه قابل چاپ

+- انجمن فناوری اطلاعات دانشگاه پیام نور (http://forum.it98.ir)
+-- انجمن: بخش دانشگاه / دروس تخصصی (/%D8%A7%D9%86%D8%AC%D9%85%D9%86-%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D8%AA%D8%AE%D8%B5%D8%B5%DB%8C)
+--- انجمن: گروه کامپیوتر (/%D8%A7%D9%86%D8%AC%D9%85%D9%86-%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D9%85%D9%BE%DB%8C%D9%88%D8%AA%D8%B1)
+---- انجمن: نمونه سوال (/%D8%A7%D9%86%D8%AC%D9%85%D9%86-%D9%86%D9%85%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%84)
+---- موضوع: [نمونه سوال] نمونه سوالات درس طراحی و پیاده سازی زبانهای برنامه سازی + پاسخ (/Thread-%D9%86%D9%85%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D8%B1%D8%B3-%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C-%D9%88-%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D8%AE)نمونه سوالات درس طراحی و پیاده سازی زبانهای برنامه سازی + پاسخ - مهدی دستخوش - ۲۸-۸-۱۳۹۱ ۱۱:۵۵ صبح

: نمونه سوالات درس طراحی و پیاده سازی زبانهای برنامه سازی بهمراه پاسخنامه
رمز فايل فشرده (با حروف کوچک): www.it98.ir

=========================================================

: نیمسال اول 89-88
پاسخنامه : تستی

[attachment=834]
===============================================================================
: نیمسال دوم 89-88
پاسخنامه : تستی و تشریحی

[attachment=835]
===============================================================================
: نیمسال اول 90-89
پاسخنامه : تستی و تشریحی

[attachment=1297]
===============================================================================
: نیمسال دوم 90-89
پاسخنامه : تستی

[attachment=837]
===============================================================================
: نیمسال اول 91-90
پاسخنامه : تستی

[attachment=838]
===============================================================================
: نیمسال دوم 91-90
پاسخنامه : تستی

[attachment=839]
===============================================================================
: نیمسال اول 92-91
پاسخنامه : تستی

[attachment=1298]
===============================================================================
: نیمسال دوم 92-91
پاسخنامه : تستی

[attachment=1723]
===============================================================================
: نیمسال اول 93-92
پاسخنامه : تستی
ارسال شده توسط: kashanchiab71 ـ miladebr

[attachment=1891]
===============================================================================
: نیمسال دوم 93-92
پاسخنامه : تستی
ارسال شده توسط: ali65509


[attachment=2121]
===============================================================================
: نیمسال اول 94-93
پاسخنامه : تستی
ارسال شده توسط: *setayesh - آتلان 900 (پاسخنامه) ـ tahm001 ـ sa_na33

[attachment=2408]
===============================================================================
: نیمسال دوم 94-93
پاسخنامه : تستی
ارسال شده توسط: shima ghorbani ـ ramin.roholamini (همزمان) ـ غازیاقی


[attachment=2744]
===============================================================================
: نیمسال اول 95-94
پاسخنامه : تستی


[attachment=3026]
===============================================================================
: نیمسال دوم 95-94
پاسخنامه : تستی


[attachment=3210]
===============================================================================
: نیمسال اول 96-95
پاسخنامه : تستی


[attachment=3536]
===============================================================================
: نیمسال دوم 96-95
پاسخنامه : تستی


[attachment=3537]
===============================================================================

: تابستان 89
پاسخنامه : تستی و تشریحی

[attachment=840]
===============================================================================
: تابستان 90
پاسخنامه : تستی و تشریحی

[attachment=841]
===============================================================================
: تابستان 91
پاسخنامه : تستی

[attachment=1004]
===============================================================================
: تابستان 92
پاسخنامه : تستی
ارسال شده توسط: fatima_m_d

[attachment=1780]
===============================================================================
: تابستان 93
پاسخنامه : تستی
ارسال شده توسط: hamid1372724

[attachment=2231]
===============================================================================

: تابستان 94
پاسخنامه : تستی

[attachment=3000]
===============================================================================

: تابستان 96
پاسخنامه : تستی

[attachment=3538]
===============================================================================