انجمن فناوری اطلاعات دانشگاه پیام نور
[نمونه سوال] نمونه سوالات درس ریاضی مهندسی همراه با پاسخنامه تستی و تشریحی - نسخه قابل چاپ

+- انجمن فناوری اطلاعات دانشگاه پیام نور (http://forum.it98.ir)
+-- انجمن: دروس تخصصی رشته ی کامپیوتر (/%D8%A7%D9%86%D8%AC%D9%85%D9%86-%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D8%AA%D8%AE%D8%B5%D8%B5%DB%8C-%D8%B1%D8%B4%D8%AA%D9%87-%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D9%85%D9%BE%DB%8C%D9%88%D8%AA%D8%B1)
+--- انجمن: مهندسی کامپیوتر / نرم افزار (/%D8%A7%D9%86%D8%AC%D9%85%D9%86-%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D9%85%D9%BE%DB%8C%D9%88%D8%AA%D8%B1-%D9%86%D8%B1%D9%85-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%D8%B1)
+---- انجمن: نمونه سوال (/%D8%A7%D9%86%D8%AC%D9%85%D9%86-%D9%86%D9%85%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%84--138)
+---- موضوع: [نمونه سوال] نمونه سوالات درس ریاضی مهندسی همراه با پاسخنامه تستی و تشریحی (/Thread-%D9%86%D9%85%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D8%B1%D8%B3-%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B6%DB%8C-%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%DB%8C-%D9%87%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D8%AE%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%AA%D8%B3%D8%AA%DB%8C-%D9%88-%D8%AA%D8%B4%D8%B1%DB%8C%D8%AD%DB%8C)نمونه سوالات درس ریاضی مهندسی همراه با پاسخنامه تستی و تشریحی - مهدی دستخوش - ۲۸-۸-۱۳۹۱ ۱۱:۴۶ صبح

: نمونه سوالات درس ریاضی مهندسی بهمراه پاسخنامه
رمز فايل فشرده (با حروف کوچک): www.it98.ir

=========================================================: نیمسال اول 89-88
پاسخنامه : تستی

[attachment=826]
===============================================================================
: نیمسال دوم 89-88
پاسخنامه : تستی و تشریحی

[attachment=1295]
===============================================================================
: نیمسال اول 90-89
پاسخنامه : تستی و تشریحی

[attachment=828]
===============================================================================
: نیمسال دوم 90-89
پاسخنامه : تستی و تشریحی

[attachment=829]
===============================================================================
: نیمسال اول 91-90
پاسخنامه : تستی

[attachment=830]
===============================================================================
: نیمسال دوم 91-90
پاسخنامه : تستی

[attachment=831]
===============================================================================
: نیمسال اول 92-91
پاسخنامه : تستی

[attachment=1296]
===============================================================================
: نیمسال دوم 92-91
پاسخنامه : تستی
ارسال شده توسط: starbaran

[attachment=1658]
===============================================================================
: نیمسال اول 93-92
پاسخنامه : تستی و تشریحی
ارسال شده توسط: lady mana ـ rr1050 ـ monaliza00

[attachment=1890]
===============================================================================
: نیمسال دوم 93-92
پاسخنامه : تستی (همراه با راه حل) و تشریحی
ارسال شده توسط: hamid1372724 ـ hiramsba (پاسخ تشریحی تمام سوالات) ـ sa_na33


[attachment=2120]
===============================================================================
: نیمسال اول 94-93
پاسخنامه : تستی و تشریحی
ارسال شده توسط: رقیه 1370 ـ sr.mahmood

[attachment=2407]
===============================================================================
: نیمسال دوم 94-93
پاسخنامه : تستی و تشریحی
ارسال شده توسط: غازیاقی


[attachment=2743]
===============================================================================
: نیمسال اول 95-94
پاسخنامه : تستی و تشریحی
ارسال شده توسط: tahm001


[attachment=3025]
===============================================================================
: نیمسال دوم 95-94
پاسخنامه : تستی و تشریحی


[attachment=3208]
===============================================================================
: تابستان 89
پاسخنامه : تشریحی

[attachment=832]
===============================================================================
: تابستان 90
پاسخنامه : تستی و تشریحی

[attachment=833]
===============================================================================
: تابستان 92
پاسخنامه : تستی (همراه با راه حل) و تشریحی
ارسال شده توسط: hiramsba (پاسخ تشریحی تمام سوالات)

[attachment=1863]

===============================================================================
: تابستان 93
پاسخنامه :

[attachment=2356]
===============================================================================

: تابستان 94
پاسخنامه : تستی و تشریحی

[attachment=2999]
===============================================================================
: تابستان 95
پاسخنامه : تستی و تشریحی

[attachment=3209]
===============================================================================
: حل تشریحی نمونه سوالات ترمهای 91-90 ، 92-91 ، T90

[attachment=1707]