انجمن فناوری اطلاعات دانشگاه پیام نور
[نمونه سوال] نمونه سوالات درس گرافیک کامپیوتری 2 با پاسخ - نسخه قابل چاپ

+- انجمن فناوری اطلاعات دانشگاه پیام نور (http://forum.it98.ir)
+-- انجمن: بخش دانشگاه / دروس تخصصی (/%D8%A7%D9%86%D8%AC%D9%85%D9%86-%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D8%AA%D8%AE%D8%B5%D8%B5%DB%8C)
+--- انجمن: گروه کامپیوتر (/%D8%A7%D9%86%D8%AC%D9%85%D9%86-%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D9%85%D9%BE%DB%8C%D9%88%D8%AA%D8%B1)
+---- انجمن: نمونه سوال (/%D8%A7%D9%86%D8%AC%D9%85%D9%86-%D9%86%D9%85%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%84)
+---- موضوع: [نمونه سوال] نمونه سوالات درس گرافیک کامپیوتری 2 با پاسخ (/Thread-%D9%86%D9%85%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D8%B1%D8%B3-%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%81%DB%8C%DA%A9-%DA%A9%D8%A7%D9%85%D9%BE%DB%8C%D9%88%D8%AA%D8%B1%DB%8C-2-%D8%A8%D8%A7-%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D8%AE)نمونه سوالات درس گرافیک کامپیوتری 2 با پاسخ - مهدی دستخوش - ۲۸-۸-۱۳۹۱ ۱۱:۲۹ صبح

: نمونه سوالات درس گرافیک کامپیوتری 2 بهمراه پاسخنامه
رمز فايل فشرده (با حروف کوچک): www.it98.ir

=========================================================: نیمسال اول 89-88
پاسخنامه :

[attachment=1274]
===============================================================================
: نیمسال دوم 89-88
پاسخنامه :

[attachment=1275]
===============================================================================
: نیمسال اول 90-89
پاسخنامه :

[attachment=816]
===============================================================================
: نیمسال دوم 90-89
پاسخنامه :

[attachment=2608]
===============================================================================
: نیمسال اول 91-90
پاسخنامه : تستی

[attachment=1276]
===============================================================================
: نیمسال اول 92-91
پاسخنامه :

[attachment=1277]
===============================================================================
: نیمسال دوم 92-91
پاسخنامه :

[attachment=2609]
===============================================================================
: نیمسال اول 93-92
پاسخنامه : تستی

[attachment=2390]
===============================================================================
: نیمسال دوم 93-92
پاسخنامه :

[attachment=2391]
===============================================================================
: تابستان 89
پاسخنامه :

[attachment=1278]
===============================================================================
: تابستان 90
پاسخنامه :

[attachment=1279]
===============================================================================
: تابستان 92
پاسخنامه : تستی

[attachment=1862]