انجمن فناوری اطلاعات دانشگاه پیام نور
[نمونه سوال] نمونه سوالات درس مدیریت استراتژیک فناوری اطلاعات + پاسخنامه - نسخه قابل چاپ

+- انجمن فناوری اطلاعات دانشگاه پیام نور (http://forum.it98.ir)
+-- انجمن: دروس تخصصی رشته ی کامپیوتر (/%D8%A7%D9%86%D8%AC%D9%85%D9%86-%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D8%AA%D8%AE%D8%B5%D8%B5%DB%8C-%D8%B1%D8%B4%D8%AA%D9%87-%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D9%85%D9%BE%DB%8C%D9%88%D8%AA%D8%B1)
+--- انجمن: مهندسی فناوری اطلاعات IT (/%D8%A7%D9%86%D8%AC%D9%85%D9%86-%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%DB%8C-%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-IT)
+---- انجمن: نمونه سوال (/%D8%A7%D9%86%D8%AC%D9%85%D9%86-%D9%86%D9%85%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%84--135)
+---- موضوع: [نمونه سوال] نمونه سوالات درس مدیریت استراتژیک فناوری اطلاعات + پاسخنامه (/Thread-%D9%86%D9%85%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D8%B1%D8%B3-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%DA%98%DB%8C%DA%A9-%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D8%AE%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87)نمونه سوالات درس مدیریت استراتژیک فناوری اطلاعات + پاسخنامه - مهدی دستخوش - ۲۷-۸-۱۳۹۱ ۱۱:۵۵ عصر

: نمونه سوالات درس مدیریت استراتژیک فناوری اطلاعات بهمراه پاسخنامه
رمز فايل فشرده (با حروف کوچک): www.it98.ir

=========================================================: نیمسال دوم 89-88
پاسخنامه : تستی

[attachment=1415]
===============================================================================
: نیمسال اول 90-89
پاسخنامه : تستی و تشریحی

[attachment=1416]
===============================================================================
: نیمسال دوم 90-89
پاسخنامه :

[attachment=774]
===============================================================================
: نیمسال اول 91-90
پاسخنامه : تستی

[attachment=775]
===============================================================================
: نیمسال دوم 91-90
پاسخنامه : تستی

[attachment=776]
===============================================================================
: نیمسال اول 92-91
پاسخنامه : تستی

[attachment=1632]
===============================================================================
: نیمسال دوم 92-91
پاسخنامه : تستی

[attachment=1719]
===============================================================================
: نیمسال اول 93-92
پاسخنامه : تستی
ارسال شده توسط: roshanak ـ vosugh ـ aryan1990sh ـ aasya133

[attachment=1926]
===============================================================================
: نیمسال دوم 93-92
پاسخنامه : تستی
ارسال شده توسط: ladymj


[attachment=2168]
===============================================================================
: نیمسال اول 94-93
پاسخنامه : تستی
ارسال شده توسط: *..raha..*

[attachment=2438]
===============================================================================
: نیمسال دوم 94-93
پاسخنامه : تستی
ارسال شده توسط: muse7152 ـ خاتون 86


[attachment=2796]
===============================================================================
: نیمسال اول 95-94
پاسخنامه : تستی
ارسال شده توسط: hoshmand1 ـ tahm001 (همزمان)

[attachment=3052]
===============================================================================
: نیمسال دوم 95-94
پاسخنامه : تستی


[attachment=3306]
===============================================================================

: تابستان 89
پاسخنامه :

[attachment=1417]
===============================================================================
: تابستان 90
پاسخنامه : تستی

[attachment=777]
===============================================================================
: تابستان 91
پاسخنامه : تستی

[attachment=778]
===============================================================================
: تابستان 92
پاسخنامه : تستی
ارسال شده توسط: roshanak

[attachment=1826]
===============================================================================
: تابستان 93
پاسخنامه : تستی
ارسال شده توسط: 890289345 ـ kingmax

[attachment=2248]
===============================================================================
: تابستان 94
پاسخنامه : تستی
ارسال شده توسط: soheil3ven ـ mahfam (همزمان)

[attachment=2904]
===============================================================================RE: نمونه سوالات درس مدیریت استراتژیک فناوری اطلاعات + پاسخنامه - raha1370 - ۲۴-۹-۱۳۹۲ ۱۲:۳۵ صبح

ok...thanks my dear Sheklak_01