انجمن فناوری اطلاعات دانشگاه پیام نور
[نمونه سوال] نمونه سوالات مدیریت و کنترل پروژه های فناوری اطلاعات + پاسخ - نسخه قابل چاپ

+- انجمن فناوری اطلاعات دانشگاه پیام نور (http://forum.it98.ir)
+-- انجمن: دروس تخصصی رشته ی کامپیوتر (/%D8%A7%D9%86%D8%AC%D9%85%D9%86-%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D8%AA%D8%AE%D8%B5%D8%B5%DB%8C-%D8%B1%D8%B4%D8%AA%D9%87-%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D9%85%D9%BE%DB%8C%D9%88%D8%AA%D8%B1)
+--- انجمن: مهندسی فناوری اطلاعات IT (/%D8%A7%D9%86%D8%AC%D9%85%D9%86-%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%DB%8C-%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-IT)
+---- انجمن: نمونه سوال (/%D8%A7%D9%86%D8%AC%D9%85%D9%86-%D9%86%D9%85%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%84--135)
+---- موضوع: [نمونه سوال] نمونه سوالات مدیریت و کنترل پروژه های فناوری اطلاعات + پاسخ (/Thread-%D9%86%D9%85%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D9%88-%DA%A9%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%84-%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D8%AE)نمونه سوالات مدیریت و کنترل پروژه های فناوری اطلاعات + پاسخ - مهدی دستخوش - ۲۷-۸-۱۳۹۱ ۰۹:۰۶ عصر

: نمونه سوالات درس مدیریت و کنترل پروژه های فناوری اطلاعات بهمراه پاسخنامه
رمز فايل فشرده (با حروف کوچک): www.it98.ir

=========================================================


: نیمسال اول 88-87
پاسخنامه :

[attachment=750]
===============================================================================
: نیمسال اول 89-88
پاسخنامه : تستی

[attachment=1413]
===============================================================================
: نیمسال دوم 89-88
پاسخنامه : تستی و تشریحی

[attachment=751]
===============================================================================
: نیمسال اول 90-89
پاسخنامه : تستی و تشریحی

[attachment=752]
===============================================================================
: نیمسال دوم 90-89
پاسخنامه : تستی و تشریحی

[attachment=753]
===============================================================================
: نیمسال اول 91-90
پاسخنامه : تستی

[attachment=754]
===============================================================================
: نیمسال دوم 91-90
پاسخنامه : تستی

[attachment=755]
===============================================================================

: نیمسال اول 92-91
پاسخنامه : تستی

[attachment=1414]
===============================================================================
: نیمسال دوم 92-91
پاسخنامه : تستی
ارسال شده توسط: tahm001

[attachment=1654]
===============================================================================
: نیمسال دوم 93-92
پاسخنامه : تستی
ارسال شده توسط: anaram1991


[attachment=2164]
===============================================================================
: نیمسال اول 94-93
پاسخنامه : تستی


[attachment=2675]
===============================================================================
: نیمسال دوم 94-93
پاسخنامه : تستی
ارسال شده توسط: soheil3ven


[attachment=2792]
===============================================================================
: نیمسال اول 95-94
پاسخنامه : تستی
ارسال شده توسط: 900331205

[attachment=3051]
===============================================================================
: نیمسال دوم 95-94
پاسخنامه : تستی


[attachment=3298]
===============================================================================

: تابستان 89
پاسخنامه : تشریحی

[attachment=756]
===============================================================================
: تابستان 90
پاسخنامه : تستی

[attachment=757]
===============================================================================
: تابستان 91
پاسخنامه : تستی
ارسال شده توسط: muse7152 (پاسخنامه)

[attachment=2098]
===============================================================================
: تابستان 93
پاسخنامه : تستی
ارسال شده توسط: tahm001 ـ simaaa

[attachment=2246]
===============================================================================
: تابستان 94
پاسخنامه : تستی
ارسال شده توسط: soheil3ven

[attachment=2901]
===============================================================================
: تابستان 95
پاسخنامه : تستی


[attachment=3299]
===============================================================================