انجمن فناوری اطلاعات دانشگاه پیام نور
[نمونه سوال] نمونه سوالات درس مهندسی فناوری اطلاعات 1 با پاسخنامه - نسخه قابل چاپ

+- انجمن فناوری اطلاعات دانشگاه پیام نور (http://forum.it98.ir)
+-- انجمن: بخش دانشگاه / دروس تخصصی (/%D8%A7%D9%86%D8%AC%D9%85%D9%86-%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D8%AA%D8%AE%D8%B5%D8%B5%DB%8C)
+--- انجمن: گروه کامپیوتر (/%D8%A7%D9%86%D8%AC%D9%85%D9%86-%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D9%85%D9%BE%DB%8C%D9%88%D8%AA%D8%B1)
+---- انجمن: نمونه سوال (/%D8%A7%D9%86%D8%AC%D9%85%D9%86-%D9%86%D9%85%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%84)
+---- موضوع: [نمونه سوال] نمونه سوالات درس مهندسی فناوری اطلاعات 1 با پاسخنامه (/Thread-%D9%86%D9%85%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D8%B1%D8%B3-%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%DB%8C-%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-1-%D8%A8%D8%A7-%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D8%AE%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87)نمونه سوالات درس مهندسی فناوری اطلاعات 1 با پاسخنامه - مهدی دستخوش - ۲۷-۸-۱۳۹۱ ۰۸:۲۳ عصر

: نمونه سوالات درس مهندسی فناوری اطلاعات 1 بهمراه پاسخنامه
رمز فايل فشرده (با حروف کوچک): www.it98.ir

=========================================================


: نیمسال اول 89-88
پاسخنامه : تستی

[attachment=1441]
===============================================================================
: نیمسال دوم 89-88
پاسخنامه : تستی

[attachment=1442]
===============================================================================
: نیمسال اول 90-89
پاسخنامه :

[attachment=739]
===============================================================================
: نیمسال دوم 90-89
پاسخنامه : تستی و تشریحی

[attachment=740]
===============================================================================
: نیمسال اول 91-90
پاسخنامه : تستی

[attachment=741]
===============================================================================
: نیمسال دوم 91-90
پاسخنامه : تستی

[attachment=742]
===============================================================================
: نیمسال اول 92-91
پاسخنامه : تستی

[attachment=1443]
===============================================================================
: نیمسال دوم 92-91
پاسخنامه : تستی

[attachment=1678]
===============================================================================
: نیمسال اول 93-92
پاسخنامه : تستی
ارسال شده توسط: anaram1991

[attachment=1920]
===============================================================================
: نیمسال دوم 93-92
پاسخنامه : تستی
ارسال شده توسط: raha666 ـ elaheh21 ـ roshanak


[attachment=2162]
===============================================================================
: نیمسال اول 94-93
پاسخنامه : تستی
ارسال شده توسط: elaheh21

[attachment=2433]
===============================================================================
: نیمسال دوم 94-93
پاسخنامه : تستی و تشریحی
ارسال شده توسط: mehdipnu91


[attachment=2790]
===============================================================================
: نیمسال اول 95-94
پاسخنامه : تستی
ارسال شده توسط: hamid1372724 ـ simaaa (همزمان)

[attachment=3057]
===============================================================================
: نیمسال دوم 95-94
پاسخنامه : تستی و تشریحی


[attachment=3295]
===============================================================================
: نیمسال اول 96-95
پاسخنامه : تستی و تشریحی


[attachment=3497]
===============================================================================
: نیمسال دوم 96-95
پاسخنامه : تستی و تشریحی


[attachment=3498]
===============================================================================


: تابستان 91
پاسخنامه : تستی

[attachment=1647]
===============================================================================
: تابستان 92
پاسخنامه : تستی و تشریحی

[attachment=1788]
===============================================================================
: تابستان 93
پاسخنامه : تستی
ارسال شده توسط: *..raha..*

[attachment=2244]
===============================================================================

: تابستان 94
پاسخنامه : تستی و تشریحی

[attachment=3009]
===============================================================================
: تابستان 95
پاسخنامه : تستی و تشریحی


[attachment=3296]
===============================================================================