انجمن فناوری اطلاعات دانشگاه پیام نور
[نمونه سوال] نمونه سوالات نظریه گراف + پاسخنامه - نسخه قابل چاپ

+- انجمن فناوری اطلاعات دانشگاه پیام نور (http://forum.it98.ir)
+-- انجمن: بخش دانشگاه / رشته های فنی مهندسی (/%D8%A7%D9%86%D8%AC%D9%85%D9%86-%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%B1%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D9%86%DB%8C-%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%DB%8C)
+--- انجمن: گروه کامپیوتر (/%D8%A7%D9%86%D8%AC%D9%85%D9%86-%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D9%85%D9%BE%DB%8C%D9%88%D8%AA%D8%B1)
+---- انجمن: نمونه سوال (/%D8%A7%D9%86%D8%AC%D9%85%D9%86-%D9%86%D9%85%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%84)
+---- موضوع: [نمونه سوال] نمونه سوالات نظریه گراف + پاسخنامه (/Thread-%D9%86%D9%85%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%86%D8%B8%D8%B1%DB%8C%D9%87-%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%81-%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D8%AE%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87)نمونه سوالات نظریه گراف + پاسخنامه - مهدی دستخوش - ۲۷-۸-۱۳۹۱ ۰۵:۰۸ عصر

: نمونه سوالات درس نظریه گراف و کاربردهای آن بهمراه پاسخنامه
رمز فايل فشرده (با حروف کوچک): www.it98.ir

=========================================================


: نیمسال اول 89-88
پاسخنامه :

[attachment=1399]
===============================================================================
: نیمسال دوم 89-88
پاسخنامه : تستی

[attachment=1400]
===============================================================================
: نیمسال اول 90-89
پاسخنامه : تستی

[attachment=1401]
===============================================================================
: نیمسال دوم 90-89
پاسخنامه : تستی و تشریحی

[attachment=717]
===============================================================================
: نیمسال اول 91-90
پاسخنامه : تستی

[attachment=718]
===============================================================================
: نیمسال دوم 91-90
پاسخنامه : تستی

[attachment=719]
===============================================================================
: نیمسال اول 92-91
پاسخنامه : تستی

[attachment=1402]
===============================================================================
: نیمسال دوم 92-91
پاسخنامه : تستی
ارسال شده توسط: نرگس خانم

[attachment=1682]
===============================================================================
: نیمسال اول 93-92
پاسخنامه : تستی
ارسال شده توسط: kingmax ـ lady mana ـ سعید شیری

[attachment=1933]
===============================================================================
: نیمسال دوم 93-92
پاسخنامه : تستی
ارسال شده توسط: reza1991


[attachment=2174]
===============================================================================
: نیمسال اول 94-93
پاسخنامه : تستی


[attachment=2665]
===============================================================================
: نیمسال دوم 94-93
پاسخنامه : تستی
ارسال شده توسط: hamid1372724


[attachment=2802]
===============================================================================
: نیمسال اول 95-94
پاسخنامه : تستی


[attachment=3112]
===============================================================================
: نیمسال دوم 95-94
پاسخنامه : تستی


[attachment=3313]
===============================================================================

: تابستان 91
پاسخنامه : تستی

[attachment=1403]
===============================================================================
: تابستان 93
پاسخنامه : تستی
ارسال شده توسط: *setayesh

[attachment=2252]
===============================================================================
: تابستان 94
پاسخنامه : تستی


[attachment=2907]
===============================================================================
: تابستان 95
پاسخنامه : تستی و تشریحی


[attachment=3314]
===============================================================================RE: نمونه سوالات نظریه گراف + پاسخنامه - مجید مقصودی - ۲۶-۱۰-۱۳۹۱ ۰۸:۱۵ عصر

salam azetnn mamnonam age beshe javabhashon ro ham ro veb sait bezarid


RE: نمونه سوالات نظریه گراف + پاسخنامه - مهدی دستخوش - ۲۶-۱۰-۱۳۹۱ ۰۹:۱۵ عصر

اکثر نمونه سوالات همراه با جواب میباشد Sheklak_06