انجمن فناوری اطلاعات دانشگاه پیام نور
[نمونه سوال] نمونه سوالات آمار و احتمالات کاربردی/مهندسی + پاسخنامه - نسخه قابل چاپ

+- انجمن فناوری اطلاعات دانشگاه پیام نور (http://forum.it98.ir)
+-- انجمن: بخش دانشگاه / دروس تخصصی (/%D8%A7%D9%86%D8%AC%D9%85%D9%86-%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D8%AA%D8%AE%D8%B5%D8%B5%DB%8C)
+--- انجمن: گروه کامپیوتر (/%D8%A7%D9%86%D8%AC%D9%85%D9%86-%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D9%85%D9%BE%DB%8C%D9%88%D8%AA%D8%B1)
+---- انجمن: نمونه سوال (/%D8%A7%D9%86%D8%AC%D9%85%D9%86-%D9%86%D9%85%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%84)
+---- موضوع: [نمونه سوال] نمونه سوالات آمار و احتمالات کاربردی/مهندسی + پاسخنامه (/Thread-%D9%86%D9%85%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D9%88-%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%DB%8C-%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D8%AE%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87)نمونه سوالات آمار و احتمالات کاربردی/مهندسی + پاسخنامه - مهدی دستخوش - ۲۷-۸-۱۳۹۱ ۰۱:۰۷ صبح

: نمونه سوالات درس آمار و احتمالات کاربردی / مهندسی بهمراه پاسخنامه
رمز فايل فشرده (با حروف کوچک): www.it98.ir

=========================================================


: نیمسال اول 89-88
پاسخنامه : تستی و تشریحی

[attachment=652]
===============================================================================
: نیمسال دوم 89-88
پاسخنامه : تستی و تشریحی

[attachment=653]
===============================================================================
: نیمسال اول 90-89
پاسخنامه : تستی و تشریحی

[attachment=1384]
===============================================================================
: نیمسال دوم 90-89
پاسخنامه : تستی

[attachment=655]
===============================================================================
: نیمسال اول 91-90
پاسخنامه : تستی

[attachment=656]
===============================================================================
: نیمسال دوم 91-90
پاسخنامه : تستی و تشریحی
ارسال شده توسط: mehdipnu91 (تشریحی)

[attachment=657]
===============================================================================
: نیمسال اول 92-91
پاسخنامه : تستی

[attachment=1385]
===============================================================================
: نیمسال دوم 92-91
پاسخنامه : تستی و تشریحی

[attachment=1852]
===============================================================================
: نیمسال اول 93-92
پاسخنامه : تستی و تشریحی
ارسال شده توسط: mr.khani ـ hoshmand1 ـ vosugh ـ faraji

[attachment=1915]
===============================================================================
: نیمسال دوم 93-92
پاسخنامه : تستی و تشریحی
ارسال شده توسط: tahm001 ـ v.i.d.a ـ mehdipnu91 ـ reza1991 ـ 71ab17 ـ غازیاقی (تشریحی)


[attachment=2157]
===============================================================================
: نیمسال اول 94-93
پاسخنامه : تستی و تشریحی
ارسال شده توسط: v.i.d.a ـ حسین خلج ـ tahm001 ـ bhlove

[attachment=2429]
===============================================================================
: نیمسال دوم 94-93
پاسخنامه : تستی
ارسال شده توسط: simaaa ـ muse7152 ـ mahfam (تشریحی)


[attachment=2785]
===============================================================================
: نیمسال اول 95-94
پاسخنامه : تستی و تشریحی


[attachment=3044]
===============================================================================
: نیمسال دوم 95-94
پاسخنامه : تستی و تشریحی


[attachment=3287]
===============================================================================
: نیمسال اول 96-95
پاسخنامه : تستی


[attachment=3480]
===============================================================================
: نیمسال دوم 96-95
پاسخنامه : تستی و تشریحی


[attachment=3481]
===============================================================================
: نیمسال اول 97-96
پاسخنامه : تستی و تشریحی


[attachment=3482]
===============================================================================