انجمن فناوری اطلاعات دانشگاه پیام نور
[نمونه سوال] نمونه سوالات مبانی فناوری اطلاعات + پاسخنامه - نسخه قابل چاپ

+- انجمن فناوری اطلاعات دانشگاه پیام نور (http://forum.it98.ir)
+-- انجمن: بخش دانشگاه / رشته های فنی مهندسی (/%D8%A7%D9%86%D8%AC%D9%85%D9%86-%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%B1%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D9%86%DB%8C-%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%DB%8C)
+--- انجمن: گروه کامپیوتر (/%D8%A7%D9%86%D8%AC%D9%85%D9%86-%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D9%85%D9%BE%DB%8C%D9%88%D8%AA%D8%B1)
+---- انجمن: نمونه سوال (/%D8%A7%D9%86%D8%AC%D9%85%D9%86-%D9%86%D9%85%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%84)
+---- موضوع: [نمونه سوال] نمونه سوالات مبانی فناوری اطلاعات + پاسخنامه (/Thread-%D9%86%D9%85%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D8%AE%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87)نمونه سوالات مبانی فناوری اطلاعات + پاسخنامه - مهدی دستخوش - ۲۷-۸-۱۳۹۱ ۱۲:۱۷ صبح

: نمونه سوالات درس مبانی فناوری اطلاعات بهمراه پاسخ نامه
رمز فايل فشرده (با حروف کوچک): www.it98.ir

=========================================================


: نیمسال اول 88-87
پاسخنامه :

[attachment=626]
===============================================================================
: نیمسال اول 89-88
پاسخنامه : تستی

[attachment=1424]
===============================================================================
: نیمسال دوم 89-88
پاسخنامه : تستی و تشریحی

[attachment=1425]
===============================================================================
: نیمسال اول 90-89
پاسخنامه : تستی و تشریحی

[attachment=629]
===============================================================================
: نیمسال دوم 90-89
پاسخنامه : تستی

[attachment=630]
===============================================================================
: نیمسال اول 91-90
پاسخنامه : تستی

[attachment=631]
===============================================================================
: نیمسال دوم 91-90
پاسخنامه : تستی

[attachment=1426]
===============================================================================
: نیمسال اول 92-91
پاسخنامه : تستی

[attachment=1427]
===============================================================================
: نیمسال دوم 92-91
پاسخنامه : تستی
ارسال شده توسط: mohammad230

[attachment=1715]
===============================================================================
: نیمسال اول 93-92
پاسخنامه : تستی
ارسال شده توسط: hoshmand1

[attachment=1910]
===============================================================================
: نیمسال دوم 93-92
پاسخنامه : تستی
ارسال شده توسط: reza1991


[attachment=2153]
===============================================================================
: نیمسال اول 94-93
پاسخنامه : تستی


[attachment=2590]
===============================================================================
: نیمسال دوم 94-93
پاسخنامه : تستی
ارسال شده توسط: shima ghorbani


[attachment=2780]
===============================================================================
: نیمسال اول 95-94
پاسخنامه : تستی


[attachment=3053]
===============================================================================
: نیمسال دوم 95-94
پاسخنامه : تستی


[attachment=3279]
===============================================================================

: تابستان 89
پاسخنامه : تستی و تشریحی

[attachment=633]
===============================================================================
: تابستان 90
پاسخنامه : تستی و تشریحی

[attachment=634]
===============================================================================
: تابستان 91
پاسخنامه : تستی
[attachment=1428]
===============================================================================
: تابستان 93
پاسخنامه : تستی
ارسال شده توسط: آتلان 900

[attachment=2240]
===============================================================================
: تابستان 95
پاسخنامه : تستی


[attachment=3280]
===============================================================================