انجمن فناوری اطلاعات دانشگاه پیام نور
[نمونه سوال] نمونه سوالات مبانی کامپیوتر و برنامه سازی + پاسخنامه - نسخه قابل چاپ

+- انجمن فناوری اطلاعات دانشگاه پیام نور (http://forum.it98.ir)
+-- انجمن: بخش دانشگاه / رشته های فنی مهندسی (/%D8%A7%D9%86%D8%AC%D9%85%D9%86-%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%B1%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D9%86%DB%8C-%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%DB%8C)
+--- انجمن: گروه کامپیوتر (/%D8%A7%D9%86%D8%AC%D9%85%D9%86-%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D9%85%D9%BE%DB%8C%D9%88%D8%AA%D8%B1)
+---- انجمن: نمونه سوال (/%D8%A7%D9%86%D8%AC%D9%85%D9%86-%D9%86%D9%85%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%84)
+---- موضوع: [نمونه سوال] نمونه سوالات مبانی کامپیوتر و برنامه سازی + پاسخنامه (/Thread-%D9%86%D9%85%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D9%85%D9%BE%DB%8C%D9%88%D8%AA%D8%B1-%D9%88-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D8%AE%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87)نمونه سوالات مبانی کامپیوتر و برنامه سازی + پاسخنامه - مهدی دستخوش - ۲۶-۸-۱۳۹۱ ۰۳:۲۰ عصر

: نمونه سوالات درس مبانی کامپیوتر و برنامه سازی بهمراه پاسخنامه
رمز فايل فشرده (با حروف کوچک): www.it98.ir

=========================================================


: نیمسال اول 88-87
پاسخنامه : تستی

[attachment=1490]
===============================================================================
: نیمسال دوم 88-87
پاسخنامه : تستی و تشریحی

[attachment=1491]
===============================================================================
: نیمسال اول 89-88
پاسخنامه : تستی

[attachment=560]
===============================================================================
: نیمسال دوم 89-88
پاسخنامه : تستی و تشریحی

[attachment=1492]
===============================================================================
: نیمسال اول 90-89
پاسخنامه : تستی و تشریحی

[attachment=1493]
===============================================================================
: نیمسال دوم 90-89
پاسخنامه : تستی

[attachment=1494]
===============================================================================
: نیمسال اول 91-90
پاسخنامه : تستی

[attachment=564]
===============================================================================
: نیمسال دوم 91-90
پاسخنامه : تستی

[attachment=565]
===============================================================================
: نیمسال اول 92-91
پاسخنامه : تستی

[attachment=1628]
===============================================================================
: نیمسال دوم 92-91
پاسخنامه : تستی
ارسال شده توسط: mohammad230

[attachment=1674]
===============================================================================
: نیمسال اول 93-92
پاسخنامه : تستی
ارسال شده توسط: shirzada62 ـ monaliza00

[attachment=1901]
===============================================================================
: نیمسال دوم 93-92
پاسخنامه : تستی و تشریحی
ارسال شده توسط: حسین خلج


[attachment=2142]
===============================================================================
: نیمسال اول 94-93
پاسخنامه : تستی
ارسال شده توسط: moslem_pc

[attachment=2416]
===============================================================================
: نیمسال دوم 94-93
پاسخنامه : تستی و تشریحی


[attachment=2973]
===============================================================================
: نیمسال اول 95-94
پاسخنامه : تستی و تشریحی


[attachment=3064]
===============================================================================
: نیمسال دوم 95-94
پاسخنامه : تستی و تشریحی


[attachment=3262]
===============================================================================

: تابستان 89
پاسخنامه : تشریحی

[attachment=1495]
===============================================================================
: تابستان 90
پاسخنامه :

[attachment=1496]
===============================================================================
: تابستان 91
پاسخنامه :

[attachment=994]
===============================================================================
: تابستان 92
پاسخنامه :

[attachment=1867]