انجمن فناوری اطلاعات دانشگاه پیام نور
[نمونه سوال] نمونه سوالات درس فیزیک 2 + پاسخنامه - نسخه قابل چاپ

+- انجمن فناوری اطلاعات دانشگاه پیام نور (http://forum.it98.ir)
+-- انجمن: بخش دانشگاه / دروس پایه و عمومی (/%D8%A7%D9%86%D8%AC%D9%85%D9%86-%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D9%88-%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C)
+--- انجمن: دروس پایه (/%D8%A7%D9%86%D8%AC%D9%85%D9%86-%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D9%87)
+---- انجمن: نمونه سوال (/%D8%A7%D9%86%D8%AC%D9%85%D9%86-%D9%86%D9%85%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%84--127)
+---- موضوع: [نمونه سوال] نمونه سوالات درس فیزیک 2 + پاسخنامه (/Thread-%D9%86%D9%85%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D8%B1%D8%B3-%D9%81%DB%8C%D8%B2%DB%8C%DA%A9-2-%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D8%AE%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87)نمونه سوالات درس فیزیک 2 + پاسخنامه - مهدی دستخوش - ۲۶-۸-۱۳۹۱ ۰۲:۱۱ عصر

: نمونه سوالات درس فیزیک 2 بهمراه پاسخنامه
رمز فايل فشرده (با حروف کوچک): www.it98.ir

=========================================================


: نیمسال اول 88-87
پاسخنامه :

[attachment=543]
===============================================================================
: نیمسال اول 89-88
پاسخنامه : تستی

[attachment=544]
===============================================================================
: نیمسال دوم 89-88
پاسخنامه : تشریحی

[attachment=545]
===============================================================================
: نیمسال اول 90-89
پاسخنامه : تستی و تشریحی

[attachment=546]
===============================================================================
: نیمسال دوم 90-89
پاسخنامه : تستی و تشریحی

[attachment=547]
===============================================================================
: نیمسال اول 91-90
پاسخنامه : تستی

[attachment=548]
===============================================================================
: نیمسال دوم 91-90
پاسخنامه : تستی

[attachment=549]
===============================================================================
: نیمسال اول 92-91
پاسخنامه : تستی

[attachment=1366]
===============================================================================
: نیمسال دوم 92-91
پاسخنامه : تستی
ارسال شده توسط: tahm001

[attachment=1655]
===============================================================================
: نیمسال اول 93-92
پاسخنامه : تستی
ارسال شده توسط: mohammad230 ـ hamid1372724 ـ monaliza00

[attachment=1895]
===============================================================================
: نیمسال دوم 93-92
پاسخنامه : تستی و تشریحی
ارسال شده توسط: esmoz2930


[attachment=2140]
===============================================================================
: نیمسال اول 94-93
پاسخنامه : تستی و تشریحی
ارسال شده توسط: حسین خلج

[attachment=2412]
===============================================================================
: نیمسال دوم 94-93
پاسخنامه : تستی و تشریحی


[attachment=2768]
===============================================================================
: نیمسال اول 95-94
پاسخنامه : تستی و تشریحی
ارسال شده توسط: soheil3ven


[attachment=3030]
===============================================================================
: نیمسال دوم 95-94
پاسخنامه : تستی و تشریحی


[attachment=3222]
===============================================================================