انجمن فناوری اطلاعات دانشگاه پیام نور
[نمونه سوال] نمونه سوالات درس فیزیک 1 + پاسخنامه - نسخه قابل چاپ

+- انجمن فناوری اطلاعات دانشگاه پیام نور (http://forum.it98.ir)
+-- انجمن: بخش دانشگاه / دروس پایه و عمومی (/%D8%A7%D9%86%D8%AC%D9%85%D9%86-%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D9%88-%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C)
+--- انجمن: دروس پایه (/%D8%A7%D9%86%D8%AC%D9%85%D9%86-%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D9%87)
+---- انجمن: نمونه سوال (/%D8%A7%D9%86%D8%AC%D9%85%D9%86-%D9%86%D9%85%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%84--127)
+---- موضوع: [نمونه سوال] نمونه سوالات درس فیزیک 1 + پاسخنامه (/Thread-%D9%86%D9%85%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D8%B1%D8%B3-%D9%81%DB%8C%D8%B2%DB%8C%DA%A9-1-%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D8%AE%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87)نمونه سوالات درس فیزیک 1 + پاسخنامه - مهدی دستخوش - ۲۶-۸-۱۳۹۱ ۰۲:۰۰ عصر

: نمونه سوالات درس فیزیک 1 بهمراه پاسخنامه
رمز فايل فشرده (با حروف کوچک): www.it98.ir

=========================================================: نیمسال اول 89-88
پاسخنامه : تستی و تشریحی

[attachment=537]
===============================================================================
: نیمسال دوم 89-88
پاسخنامه : تستی و تشریحی

[attachment=538]
===============================================================================
: نیمسال اول 90-89
پاسخنامه : تستی و تشریحی

[attachment=539]
===============================================================================
: نیمسال دوم 90-89
پاسخنامه : تستی

[attachment=1362]
===============================================================================
: نیمسال اول 91-90
پاسخنامه : تستی

[attachment=1363]
===============================================================================
: نیمسال دوم 91-90
پاسخنامه : تستی و تشریحی
ارسال شده توسط: یاسمین (پاسخ تشریحی)

[attachment=1364]
===============================================================================
: نیمسال اول 92-91
پاسخنامه : تستی

[attachment=1365]
===============================================================================
: نیمسال دوم 92-91
پاسخنامه : تستی و تشریحی

[attachment=1714]
===============================================================================
: نیمسال اول 93-92
پاسخنامه : تستی و تشریحی

[attachment=2491]
===============================================================================
: نیمسال دوم 93-92
پاسخنامه : تستی و تشریحی
ارسال شده توسط: simaaa ـ حسین خلج


[attachment=2139]
===============================================================================
: نیمسال اول 94-93
پاسخنامه : تستی و تشریحی
ارسال شده توسط: moslem_pc

[attachment=2410]
===============================================================================
: نیمسال دوم 94-93
پاسخنامه : تستی و تشریحی
ارسال شده توسط: soheil3ven


[attachment=2767]
===============================================================================
: نیمسال اول 95-94
پاسخنامه : تستی و تشریحی


[attachment=3029]
===============================================================================
: نیمسال دوم 95-94
پاسخنامه : تستی و تشریحی


[attachment=3221]
===============================================================================