انجمن فناوری اطلاعات دانشگاه پیام نور
[نمونه سوال] فرهنگ و تمدن ایران و اسلام - نیمسال اول 90-89 - نسخه قابل چاپ

+- انجمن فناوری اطلاعات دانشگاه پیام نور (http://forum.it98.ir)
+-- انجمن: بخش دانشگاه / دروس پایه و عمومی (/%D8%A7%D9%86%D8%AC%D9%85%D9%86-%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D9%88-%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C)
+--- انجمن: دروس عمومی (/%D8%A7%D9%86%D8%AC%D9%85%D9%86-%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C)
+---- انجمن: نمونه سوال (/%D8%A7%D9%86%D8%AC%D9%85%D9%86-%D9%86%D9%85%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%84--125)
+----- انجمن: فرهنگ و تمدن اسلام و ايران (/%D8%A7%D9%86%D8%AC%D9%85%D9%86-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF-%D9%88-%D8%AA%D9%85%D8%AF%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-%D9%88-%D8%A7%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86)
+----- موضوع: [نمونه سوال] فرهنگ و تمدن ایران و اسلام - نیمسال اول 90-89 (/Thread-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF-%D9%88-%D8%AA%D9%85%D8%AF%D9%86-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-%D9%86%DB%8C%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%88%D9%84-90-89)فرهنگ و تمدن ایران و اسلام - نیمسال اول 90-89 - مهدی دستخوش - ۱۷-۵-۱۳۹۱ ۰۴:۴۲ عصر

: نمونه سوال فرهنگ و تمدن ایران و اسلام
: نیمسال اول 90-89
: گروه علوم پایه
پاسخنامه :
: انجمن فناوری اطلاعات دانشگاه پیام نور قم
رمز فايل فشرده (با حروف کوچک): www.it98.ir

[attachment=395]
================================================================================​==
: نمونه سوال فرهنگ و تمدن ایران و اسلام
: نیمسال اول 90-89
: گروه انسانی
پاسخنامه :
: انجمن فناوری اطلاعات دانشگاه پیام نور قم
رمز فايل فشرده (با حروف کوچک): www.it98.ir

[attachment=396]