انجمن فناوری اطلاعات دانشگاه پیام نور
[نمونه سوال] حفظ جزء 30 قرآن کریم - تابستان 95 - نسخه قابل چاپ

+- انجمن فناوری اطلاعات دانشگاه پیام نور (http://forum.it98.ir)
+-- انجمن: بخش دانشگاه / دروس پایه و عمومی (/%D8%A7%D9%86%D8%AC%D9%85%D9%86-%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D9%88-%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C)
+--- انجمن: دروس عمومی (/%D8%A7%D9%86%D8%AC%D9%85%D9%86-%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C)
+---- انجمن: نمونه سوال (/%D8%A7%D9%86%D8%AC%D9%85%D9%86-%D9%86%D9%85%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%84--125)
+----- انجمن: حفظ جزء 30 قرآن کریم (/%D8%A7%D9%86%D8%AC%D9%85%D9%86-%D8%AD%D9%81%D8%B8-%D8%AC%D8%B2%D8%A1-30-%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86-%DA%A9%D8%B1%DB%8C%D9%85)
+----- موضوع: [نمونه سوال] حفظ جزء 30 قرآن کریم - تابستان 95 (/Thread-%D8%AD%D9%81%D8%B8-%D8%AC%D8%B2%D8%A1-30-%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86-%DA%A9%D8%B1%DB%8C%D9%85-%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-95)حفظ جزء 30 قرآن کریم - تابستان 95 - مهدی دستخوش - ۱۵-۲-۱۳۹۶ ۰۸:۵۰ عصر

: نمونه سوال حفظ جزء سی قرآن
: تابستان 95
: گروه علوم پایه و انسانی
پاسخنامه :
رمز فايل فشرده (با حروف کوچک): www.it98.ir


[attachment=3205]