انجمن فناوری اطلاعات دانشگاه پیام نور
[نمونه سوال] آشنایی با دفاع مقدس - نیمسال اول 96-95 - نسخه قابل چاپ

+- انجمن فناوری اطلاعات دانشگاه پیام نور (http://forum.it98.ir)
+-- انجمن: بخش دانشگاه / دروس پایه و عمومی (/%D8%A7%D9%86%D8%AC%D9%85%D9%86-%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D9%88-%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C)
+--- انجمن: دروس عمومی (/%D8%A7%D9%86%D8%AC%D9%85%D9%86-%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C)
+---- انجمن: نمونه سوال (/%D8%A7%D9%86%D8%AC%D9%85%D9%86-%D9%86%D9%85%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%84--125)
+----- انجمن: آشنايي با دفاع مقدس (/%D8%A7%D9%86%D8%AC%D9%85%D9%86-%D8%A2%D8%B4%D9%86%D8%A7%D9%8A%D9%8A-%D8%A8%D8%A7-%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D9%85%D9%82%D8%AF%D8%B3)
+----- موضوع: [نمونه سوال] آشنایی با دفاع مقدس - نیمسال اول 96-95 (/Thread-%D8%A2%D8%B4%D9%86%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D9%85%D9%82%D8%AF%D8%B3-%D9%86%DB%8C%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%88%D9%84-96-95)آشنایی با دفاع مقدس - نیمسال اول 96-95 - مهدی دستخوش - ۱۵-۲-۱۳۹۶ ۰۸:۴۷ عصر

: نمونه سوال آشنایی با دفاع مقدس
: نیمسال اول 96-95
: گروه علوم پایه
پاسخنامه :
رمز فايل فشرده (با حروف کوچک): www.it98.ir


[attachment=3203]
================================================================================​==
: نمونه سوال آشنایی با دفاع مقدس
: نیمسال اول 96-95
: گروه علوم انسانی
پاسخنامه :
رمز فايل فشرده (با حروف کوچک): www.it98.ir


[attachment=3204]