انجمن فناوری اطلاعات دانشگاه پیام نور
آغاز ثبت نام و انتخاب واحد ترم تابستان 95 پیام نور - نسخه قابل چاپ

+- انجمن فناوری اطلاعات دانشگاه پیام نور (http://forum.it98.ir)
+-- انجمن: دانشگاه پیام نور (/%D8%A7%D9%86%D8%AC%D9%85%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85-%D9%86%D9%88%D8%B1)
+--- انجمن: اخبار مراکز و واحدها (/%D8%A7%D9%86%D8%AC%D9%85%D9%86-%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D8%B2-%D9%88-%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF%D9%87%D8%A7)
+--- موضوع: آغاز ثبت نام و انتخاب واحد ترم تابستان 95 پیام نور (/Thread-%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D9%85-%D9%88-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8-%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF-%D8%AA%D8%B1%D9%85-%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-95-%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85-%D9%86%D9%88%D8%B1)



آغاز ثبت نام و انتخاب واحد ترم تابستان 95 پیام نور - hamid1372724 - ۱۱-۴-۱۳۹۵ ۱۲:۰۸ عصر

كليه دانشجويان مي توانند از تاريخ 95/4/8 الي 95/4/15 از مسير زير نسبت به ثبت نام و انتخاب واحد اقدام نمايند.

ثبت نام -----> عمليات ثبت نام -----> ثبت نام اصلي

توجه :كليه افراد بدهكار ميبايست نسبت به تسويه بدهكاري خود اقدام نمايند. شايان ذكر است امكان ثبت نام كليه دانشجويان داراي وام تجارت پس از تسويه كامل وام مقدور خواهد بود.

توجه :
الزاما كليه پرداخت هاي وام ميبايست در سامانه بانك تجارت صورت پذيرد.

قبل از ورود به منوهاي سيستم در صورتيكه نسبت به تكميل فرم ورزشي اقدام ننموده ايد مي بايست مراحل زير در سامانه گلستان انجام شود :

1- نظرسنجي 2- پاسخگويي افراد به سوالهاي نظرسنجي 3- وارد نمودن عدد 13 (سيزده )در نوع نظرسنجي

و بعد از تكميل فرم مربوطه دكمه پايان پاسخگويي را اعمال كنيد و مجدد وارد سيستم شويد و نسبت به اخذ كارت آزمون اقدام نماييد.

توجه:دانشجويان شاهد و ايثارگر كه اطلاعات آنها درسامانه گلستان از طرف اداره ايثارگران به تاييد رسيده است پس از 1 ساعت از زمان تاييد ارزشيابي قادر به مشاهده منوهاي سيستم خواهند بود.