انجمن فناوری اطلاعات دانشگاه پیام نور
[نمونه سوال] آیین زندگی - نیمسال دوم 94-93 - نسخه قابل چاپ

+- انجمن فناوری اطلاعات دانشگاه پیام نور (http://forum.it98.ir)
+-- انجمن: بخش دانشگاه / دروس پایه و عمومی (/%D8%A7%D9%86%D8%AC%D9%85%D9%86-%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D9%88-%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C)
+--- انجمن: دروس عمومی (/%D8%A7%D9%86%D8%AC%D9%85%D9%86-%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C)
+---- انجمن: نمونه سوال (/%D8%A7%D9%86%D8%AC%D9%85%D9%86-%D9%86%D9%85%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%84--125)
+----- انجمن: آيين زندگي (/%D8%A7%D9%86%D8%AC%D9%85%D9%86-%D8%A2%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%D9%8A)
+----- موضوع: [نمونه سوال] آیین زندگی - نیمسال دوم 94-93 (/Thread-%D8%A2%DB%8C%DB%8C%D9%86-%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D9%86%DB%8C%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%AF%D9%88%D9%85-94-93)آیین زندگی - نیمسال دوم 94-93 - مهدی دستخوش - ۱۸-۴-۱۳۹۴ ۰۱:۱۰ صبح

: نمونه سوال آیین زندگی
: نیمسال دوم 94-93
: گروه علوم پایه
پاسخنامه :
رمز فايل فشرده (با حروف کوچک): www.it98.ir
ارسال شده توسط: muse7152 ـ taheri1067

[attachment=2808]
================================================================================​==
: نمونه سوال آیین زندگی
: نیمسال دوم 94-93
: گروه علوم انسانی
پاسخنامه :
رمز فايل فشرده (با حروف کوچک): www.it98.ir

[attachment=2932]