انجمن فناوری اطلاعات دانشگاه پیام نور
معاون اداری ، مالی و عمرانی دانشگاه پیام نور تغییر کرد - نسخه قابل چاپ

+- انجمن فناوری اطلاعات دانشگاه پیام نور (http://forum.it98.ir)
+-- انجمن: دانشگاه پیام نور (/%D8%A7%D9%86%D8%AC%D9%85%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85-%D9%86%D9%88%D8%B1)
+--- انجمن: اخبار مراکز و واحدها (/%D8%A7%D9%86%D8%AC%D9%85%D9%86-%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D8%B2-%D9%88-%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF%D9%87%D8%A7)
+--- موضوع: معاون اداری ، مالی و عمرانی دانشگاه پیام نور تغییر کرد (/Thread-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%8C-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D9%88-%D8%B9%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85-%D9%86%D9%88%D8%B1-%D8%AA%D8%BA%DB%8C%DB%8C%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D8%AF)معاون اداری ، مالی و عمرانی دانشگاه پیام نور تغییر کرد - hamid1372724 - ۵-۳-۱۳۹۴ ۰۲:۰۱ عصر

به نقل از روابط عمومی سازمان مرکزی : محمدعلی سرلک ، سرپرست دانشگاه پیام نور ، معاون اداری مالی عمرانی دانشگاه پیام نور را تغییر داد.محمد علی سرلک در حکمی میرزا حسن حسینی را به عنوان سرپرست معاونت اداری مالی عمرانی دانشگاه پیام نور منصوب کرد.

دکتر سرلک در مراسم تودیع و معارفه ضمن تشکر از قبول مسئولیت معاونت اداری ، مالی و عمرانی از سوی دکتر حسینی گفت: هدف اصلی این است که با همدلی و همزبانی دانشگاه پیام نور را از این گردنه تاریخی به سلامت عبور دهیم و اگر همدلی نباشد قطعا در تحقق اهداف دچار مشکل خواهیم شد.

پیش از این سیدمحمد صدری معاونت اداری ، مالی و عمرانی دانشگاه پیام نور را برعهده داشت.
وی با عنوان اینکه دکتر صدری از این پس در سمت معاونت حقوقی، امور مجلس و استانها به دانشگاه کمک خواهد کرد، افزود: بهبود ارتباط با نهادهای بیرونی یکی از وظایفی است که معاونت امور مجلس می تواند در ایجاد آن نقشی تاثیر گذار داشته باشند و امید است دکتر صدری با توجه به تحصیلات ایشان در رشته حقوق بتوانند در خصوص تعامل سازنده با نمایندگان مجلس تاثیرگذار باشند.

دکتر صدری نیز در این مراسم ضمن تشکر از کارکنان حوزه معاونت اداری، مالی و عمرانی اظهار داشت: معاونت اداری، مالی و عمرانی در حد توان و ظرفیت خود در جهت تکریم نیروی انسانی، چابک سازی سیستم و کاهش هزینه ها گام های ارزشمندی برداشته است.

دکترحسینی نیز با تاکید بر شعار همدلی و همزبانی گفت: همه ما باید با توجه به کاهش درآمدها به دنبال کاهش هزینه ها باشیم. ایشان ضمن تقدیر از کلیه همکاران در استان تهران افزود : انتظار دارم کلیه همکاران و مدیران ما را در انجام وظیفه و تعالی دانشگاه یاری رسانند.

میرزا حسن حسینی که در حال حاضر رییس پیام نور استان تهران است با حفظ سمت این مسوولیت جدید را بر عهده گرفته است.