انجمن فناوری اطلاعات دانشگاه پیام نور
[گزارش آزمایشگاه] دانلود گزارش آزمایشگاه فیزیک پایه یک - سری 4 - نسخه قابل چاپ

+- انجمن فناوری اطلاعات دانشگاه پیام نور (http://forum.it98.ir)
+-- انجمن: بخش دانشگاه / دروس تخصصی (/%D8%A7%D9%86%D8%AC%D9%85%D9%86-%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D8%AA%D8%AE%D8%B5%D8%B5%DB%8C)
+--- انجمن: گروه کامپیوتر (/%D8%A7%D9%86%D8%AC%D9%85%D9%86-%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D9%85%D9%BE%DB%8C%D9%88%D8%AA%D8%B1)
+---- انجمن: گزارش آزمایشگاه ، کارگاه ، پروژه های برنامه نویسی ، تحقیق و مقاله (/%D8%A7%D9%86%D8%AC%D9%85%D9%86-%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%8C-%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3%DB%8C-%D8%8C-%D8%AA%D8%AD%D9%82%DB%8C%D9%82-%D9%88-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87)
+----- انجمن: آزمایشگاه فیزیک (/%D8%A7%D9%86%D8%AC%D9%85%D9%86-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%81%DB%8C%D8%B2%DB%8C%DA%A9)
+------ انجمن: گزارشات آزمایشگاه فیزیک 1 (/%D8%A7%D9%86%D8%AC%D9%85%D9%86-%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%A7%D8%AA-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%81%DB%8C%D8%B2%DB%8C%DA%A9-1)
+------ موضوع: [گزارش آزمایشگاه] دانلود گزارش آزمایشگاه فیزیک پایه یک - سری 4 (/Thread-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF-%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%81%DB%8C%D8%B2%DB%8C%DA%A9-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D9%87-%DB%8C%DA%A9-%D8%B3%D8%B1%DB%8C-4)دانلود گزارش آزمایشگاه فیزیک پایه یک - سری 4 - مهدی دستخوش - ۲-۲-۱۳۹۴ ۱۱:۱۶ صبح

عنوان: دانلود گزارش آزمایشگاه فیزیک پایه 1 - سری چهار
تهيه کننده: اسماعیل اسماعیل زاده
فهرست آزمایش‌ها:
  1. اندازه گیری
  2. اندازه گیری شتاب گرانش
  3. اندازه گیری ضریب اصطکاک
  4. آونگ ساده
  5. حرکت پرتابی
  6. قانون هوک
  7. حرکت نوسانی فنر
  8. تعیین ضریب ثابت فنر و بهم بستن فنرها
  9. برآیندگیری نیروها
  10. اندازه گیری فشار هوا با استفاده از قانون بویل ماریوت
نوع فايل: PDF
حجم فايل: 6.5 مگابایت
رمز فايل فشرده (با حروف کوچک): www.it98.ir


[attachment=2643]