انجمن فناوری اطلاعات دانشگاه پیام نور
[گزارش آزمایشگاه] دانلود گزارش آزمایشگاه فیزیک پایه یک - سری 3 - نسخه قابل چاپ

+- انجمن فناوری اطلاعات دانشگاه پیام نور (http://forum.it98.ir)
+-- انجمن: بخش دانشگاه / دروس تخصصی (/%D8%A7%D9%86%D8%AC%D9%85%D9%86-%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D8%AA%D8%AE%D8%B5%D8%B5%DB%8C)
+--- انجمن: گروه کامپیوتر (/%D8%A7%D9%86%D8%AC%D9%85%D9%86-%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D9%85%D9%BE%DB%8C%D9%88%D8%AA%D8%B1)
+---- انجمن: گزارش آزمایشگاه ، کارگاه ، پروژه های برنامه نویسی ، تحقیق و مقاله (/%D8%A7%D9%86%D8%AC%D9%85%D9%86-%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%8C-%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3%DB%8C-%D8%8C-%D8%AA%D8%AD%D9%82%DB%8C%D9%82-%D9%88-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87)
+----- انجمن: آزمایشگاه فیزیک (/%D8%A7%D9%86%D8%AC%D9%85%D9%86-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%81%DB%8C%D8%B2%DB%8C%DA%A9)
+------ انجمن: گزارشات آزمایشگاه فیزیک 1 (/%D8%A7%D9%86%D8%AC%D9%85%D9%86-%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%A7%D8%AA-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%81%DB%8C%D8%B2%DB%8C%DA%A9-1)
+------ موضوع: [گزارش آزمایشگاه] دانلود گزارش آزمایشگاه فیزیک پایه یک - سری 3 (/Thread-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF-%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%81%DB%8C%D8%B2%DB%8C%DA%A9-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D9%87-%DB%8C%DA%A9-%D8%B3%D8%B1%DB%8C-3)دانلود گزارش آزمایشگاه فیزیک پایه یک - سری 3 - مهدی دستخوش - ۱-۲-۱۳۹۴ ۰۴:۲۰ عصر

عنوان: دانلود گزارش آزمایشگاه فیزیک پایه 1 - سری سوم
فهرست آزمایش‌ها:
 1. اندازه گیری چگالی جامدات
 2. اندازه گیری ارزش ابی کالی متر
 3. تعیین گرمای نهان ذوب یخ
 4. ضریب انبساط خطی
 5. تعیین گرمای ویژه فلزات
 6. اندازه گیری شتاب ثقل با استفاده از آونگ ساده
 7. کولیس
 8. اندازه گیری شتاب ثقل با استفاده از سقوط آزاد
 9. قانون بویل-مارت
 10. تعیین سختی فنر
 11. معادل مکانیکی حرارت
 12. حرکت پرتابه
نوع فايل: Word
حجم فايل: 1.43 مگابایت
رمز فايل فشرده (با حروف کوچک): www.it98.ir


[attachment=2642]