انجمن فناوری اطلاعات دانشگاه پیام نور
امکان اخذ دروس جبران معدل کل به همراه دروس باقیمانده سرفصل - نسخه قابل چاپ

+- انجمن فناوری اطلاعات دانشگاه پیام نور (http://forum.it98.ir)
+-- انجمن: دانشگاه پیام نور (/%D8%A7%D9%86%D8%AC%D9%85%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85-%D9%86%D9%88%D8%B1)
+--- انجمن: اخبار مراکز و واحدها (/%D8%A7%D9%86%D8%AC%D9%85%D9%86-%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D8%B2-%D9%88-%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF%D9%87%D8%A7)
+--- موضوع: امکان اخذ دروس جبران معدل کل به همراه دروس باقیمانده سرفصل (/Thread-%D8%A7%D9%85%DA%A9%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%AE%D8%B0-%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D8%AC%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%84-%DA%A9%D9%84-%D8%A8%D9%87-%D9%87%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D8%A8%D8%A7%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%B3%D8%B1%D9%81%D8%B5%D9%84)امکان اخذ دروس جبران معدل کل به همراه دروس باقیمانده سرفصل - hamid1372724 - ۲۳-۱۲-۱۳۹۳ ۰۹:۰۵ عصر

به گزارش پایگاه خبری دانشجویان پیام نور:بر اساس بخشنامه صادر شده از سوی سازمان مرکزی دانشگاه پیام نور ، امکان اخذ دروس برای جبران معدل کل (میانگین) همراه با دروس باقیمانده سرفصل دانشجو فراهم شده است.
همانطوریکه اطلاع دارید در زمان فارغ التحصیلی نباید معدل کل دانشجو از حداقل معدل قانونی (کارشناسی حداقل معدل کل 12 و کارشناسی ارشد حداقل معدل کل 14) کمتر باشد ، در غیراینصورت باید دروسی رو برای جبران معدل و بالا بردن آن بگذرانید.

بر اساس این بخشنامه ، دانشجویان مقاطع مختلف تحصیلی که در ترم آخر ، معدل کل انها از حداقل معدل کل قانونی (کارشناسی حداقل معدل کل 12 و کارشناسی ارشد حداقل معدل کل 14) کمتر باشد ، می توانند دروس جبران معدل (میانگین) را همراه با دروس باقیمانده از سرفصل خود اخذ کنند.پیش از این در بخشنامه ای امکان اخذ دروس جبران معدل کل (میانگین) به صورت معرفی به استاد برای دانشجویانی که معدل کل آنها در زمان فارغ التحصیلی کمتر از حداقل معدل کل می باشد نیز فراهم شده است.

قوانین و تذکرات مهم در مورد این موضوع به شرح زیر می باشد:
1. دانشجویان مقطع کارشناسی ناپیوسته که فقط 2 عنوان درسی از دروس سرفصل آنها باقیمانده است ، می توانند حداکثر 6 واحد درسی جبران معدل کل (میانگین) را به همراه دروس مذکور باقیمانده با رعایت سقف مجاز انتخاب واحد نیمسال آخر و در قالب سنوات مجاز تحصیلی انتخاب نمایند و در پایان نیمسال امتحان دهند.
2. دانشجویان مقطع کارشناسی پیوسته که فقط 2 عنوان درسی از دروس سرفصل آنها باقیمانده است ، می توانند حداکثر 10 واحد درسی جبران معدل کل (میانگین) را به همراه دروس مذکور باقیمانده با رعایت سقف مجاز انتخاب واحد نیمسال آخر و در قالب سنوات مجاز تحصیلی انتخاب نمایند و در پایان نیمسال امتحان
دهند.
3. دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد شیوه پژوهشی و شیوه آموزشی که فقط یک عنوان درسی از دروس سرفصل آنها باقیمانده است ، می توانند حداکثر 10 واحد دروس جبران معدل کل (میانگین) را به همراه دروس مذکور ، در قالب سنوات مجاز تحصیلی انتخاب نمایند و در پایان نیمسال امتحان دهند.

تذکر مهم :
در زمان جبران معدل دروسی برای گذراندن و جبران معدل قابل اخذ می باشد که شما آنها را قبلا با نمرات در مقطع کارشناسی بین (10 تا 11.99) و در مقطع کارشناسی ارشد بین (12 تا 13.99) گذرانده باشید.