انجمن فناوری اطلاعات دانشگاه پیام نور
[نمونه سوال] دانلود نمونه سوالات مبانی علوم ریاضی همراه با پاسخنامه - نسخه قابل چاپ

+- انجمن فناوری اطلاعات دانشگاه پیام نور (http://forum.it98.ir)
+-- انجمن: بخش دانشگاه / دروس تخصصی (/%D8%A7%D9%86%D8%AC%D9%85%D9%86-%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D8%AA%D8%AE%D8%B5%D8%B5%DB%8C)
+--- انجمن: علوم کامپیوتر (/%D8%A7%D9%86%D8%AC%D9%85%D9%86-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%DA%A9%D8%A7%D9%85%D9%BE%DB%8C%D9%88%D8%AA%D8%B1)
+---- انجمن: نمونه سوال (/%D8%A7%D9%86%D8%AC%D9%85%D9%86-%D9%86%D9%85%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%84--144)
+---- موضوع: [نمونه سوال] دانلود نمونه سوالات مبانی علوم ریاضی همراه با پاسخنامه (/Thread-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF-%D9%86%D9%85%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B6%DB%8C-%D9%87%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D8%AE%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87)دانلود نمونه سوالات مبانی علوم ریاضی همراه با پاسخنامه - مهدی دستخوش - ۲۹-۱۱-۱۳۹۳ ۰۱:۱۵ عصر

: نمونه سوالات درس مبانی علوم ریاضی همراه با پاسخنامه
رمز فايل فشرده (با حروف کوچک): www.it98.ir

=========================================================


: نیمسال اول 90-89
پاسخنامه :

[attachment=2568]
===============================================================================
: نیمسال اول 91-90
پاسخنامه :

[attachment=2569]
===============================================================================
: نیمسال دوم 91-90
پاسخنامه : تستی

[attachment=2570]
===============================================================================
: نیمسال دوم 94-93
پاسخنامه : تستی

[attachment=3100]
===============================================================================
: نیمسال اول 95-94
پاسخنامه : تستی و تشریحی

[attachment=3041]
===============================================================================
: نیمسال دوم 95-94
پاسخنامه : تستی و تشریحی


[attachment=3260]
===============================================================================
: نیمسال اول 96-95
پاسخنامه : تستی


[attachment=3629]
===============================================================================
: نیمسال دوم 96-95
پاسخنامه : تستی و تشریحی


[attachment=3630]
===============================================================================