انجمن فناوری اطلاعات دانشگاه پیام نور
[نمونه سوال] دانلود نمونه سوالات مبانی جامعه شناسی همراه با پاسخنامه - نسخه قابل چاپ

+- انجمن فناوری اطلاعات دانشگاه پیام نور (http://forum.it98.ir)
+-- انجمن: دروس تخصصی رشته ی کامپیوتر (/%D8%A7%D9%86%D8%AC%D9%85%D9%86-%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D8%AA%D8%AE%D8%B5%D8%B5%DB%8C-%D8%B1%D8%B4%D8%AA%D9%87-%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D9%85%D9%BE%DB%8C%D9%88%D8%AA%D8%B1)
+--- انجمن: علوم کامپیوتر (/%D8%A7%D9%86%D8%AC%D9%85%D9%86-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%DA%A9%D8%A7%D9%85%D9%BE%DB%8C%D9%88%D8%AA%D8%B1)
+---- انجمن: نمونه سوال (/%D8%A7%D9%86%D8%AC%D9%85%D9%86-%D9%86%D9%85%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%84--144)
+---- موضوع: [نمونه سوال] دانلود نمونه سوالات مبانی جامعه شناسی همراه با پاسخنامه (/Thread-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF-%D9%86%D9%85%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%87-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D9%87%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D8%AE%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87)دانلود نمونه سوالات مبانی جامعه شناسی همراه با پاسخنامه - مهدی دستخوش - ۲۹-۱۱-۱۳۹۳ ۱۰:۴۲ صبح

: نمونه سوالات درس مبانی جامعه شناسی همراه با پاسخنامه
رمز فايل فشرده (با حروف کوچک): www.it98.ir

=========================================================


: نیمسال اول 90-89
پاسخنامه :

[attachment=2545]
===============================================================================
: نیمسال دوم 90-89
پاسخنامه :

[attachment=2546]
===============================================================================
: نیمسال اول 91-90
پاسخنامه :
ارسال شده توسط: taheri1067

[attachment=2547]
===============================================================================
: نیمسال دوم 91-90
پاسخنامه : تستی
ارسال شده توسط: taheri1067

[attachment=2548]
===============================================================================
: نیمسال اول 92-91
پاسخنامه : تستی
ارسال شده توسط: taheri1067

[attachment=2549]
===============================================================================
: نیمسال دوم 92-91
پاسخنامه : تستی
ارسال شده توسط: taheri1067

[attachment=2550]
===============================================================================
: نیمسال اول 93-92
پاسخنامه :

[attachment=2551]
===============================================================================
: نیمسال دوم 94-93
پاسخنامه : تستی
ارسال شده توسط: setareh a


[attachment=2764]
===============================================================================
: نیمسال اول 95-94
پاسخنامه : تستی


[attachment=3039]
===============================================================================

: تابستان 91
پاسخنامه : تستی
ارسال شده توسط: taheri1067

[attachment=2552]
===============================================================================
: تابستان 92
پاسخنامه : تستی


[attachment=2985]
===============================================================================