انجمن فناوری اطلاعات دانشگاه پیام نور
[نمونه سوال] دانلود نمونه سوالات بهینه سازی خطی همراه با پاسخنامه - نسخه قابل چاپ

+- انجمن فناوری اطلاعات دانشگاه پیام نور (http://forum.it98.ir)
+-- انجمن: دروس تخصصی رشته ی کامپیوتر (/%D8%A7%D9%86%D8%AC%D9%85%D9%86-%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D8%AA%D8%AE%D8%B5%D8%B5%DB%8C-%D8%B1%D8%B4%D8%AA%D9%87-%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D9%85%D9%BE%DB%8C%D9%88%D8%AA%D8%B1)
+--- انجمن: علوم کامپیوتر (/%D8%A7%D9%86%D8%AC%D9%85%D9%86-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%DA%A9%D8%A7%D9%85%D9%BE%DB%8C%D9%88%D8%AA%D8%B1)
+---- انجمن: نمونه سوال (/%D8%A7%D9%86%D8%AC%D9%85%D9%86-%D9%86%D9%85%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%84--144)
+---- موضوع: [نمونه سوال] دانلود نمونه سوالات بهینه سازی خطی همراه با پاسخنامه (/Thread-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF-%D9%86%D9%85%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D9%87%DB%8C%D9%86%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%AE%D8%B7%DB%8C-%D9%87%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D8%AE%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87)دانلود نمونه سوالات بهینه سازی خطی همراه با پاسخنامه - مهدی دستخوش - ۲۹-۱۱-۱۳۹۳ ۱۰:۰۵ صبح

: نمونه سوالات درس بهینه سازی خطی همراه با پاسخنامه
رمز فايل فشرده (با حروف کوچک): www.it98.ir

=========================================================


: نیمسال اول 91-90
پاسخنامه :

[attachment=2531]
===============================================================================
: نیمسال دوم 91-90
پاسخنامه :

[attachment=2532]
===============================================================================
: نیمسال اول 92-91
پاسخنامه : تستی

[attachment=2533]
===============================================================================
: نیمسال دوم 92-91
پاسخنامه :

[attachment=2534]
===============================================================================
: نیمسال اول 94-93
پاسخنامه : تستی
ارسال شده توسط: setareh a

[attachment=2597]
===============================================================================
: نیمسال دوم 94-93
پاسخنامه : تستی و تشریحی


[attachment=3097]
===============================================================================
: نیمسال اول 95-94
پاسخنامه : تستی و تشریحی


[attachment=3035]
===============================================================================
: نیمسال دوم 95-94
پاسخنامه : تستی و تشریحی


[attachment=3252]
===============================================================================
: تابستان 95
پاسخنامه : تستی و تشریحی


[attachment=3253]
===============================================================================