انجمن فناوری اطلاعات دانشگاه پیام نور
Character Entities - نسخه قابل چاپ

+- انجمن فناوری اطلاعات دانشگاه پیام نور (http://forum.it98.ir)
+-- انجمن: تالار تخصصی کامپیوتر (/%D8%A7%D9%86%D8%AC%D9%85%D9%86-%D8%AA%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D8%AE%D8%B5%D8%B5%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D9%85%D9%BE%DB%8C%D9%88%D8%AA%D8%B1)
+--- انجمن: طراحی وب (/%D8%A7%D9%86%D8%AC%D9%85%D9%86-%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C-%D9%88%D8%A8)
+---- انجمن: html (/%D8%A7%D9%86%D8%AC%D9%85%D9%86-html)
+---- موضوع: Character Entities (/Thread-Character-Entities)Character Entities - *setayesh - ۲۲-۹-۱۳۹۳ ۰۵:۴۱ عصر

در
استاندارد اچتمل گروهی از نويسه ها (Character) دارای معنی خاصی بوده (
مثلا نويسه < شروع يک تگ و نويسه > انتهای يک تگ را نشان ميدهد. ) و
برای نمايش آنها در صفحاتتان مستقيما قابل مصرف نميباشند. در اين فصل با
فهرست اين نويسه ها آشنا شده و نحوه درج آنها را با کمک Character Entities
فرا خواهيد گرفت.Character Entities

در اچتمل بعضی از نويسه ها دارای معنی خاصی بوده و برای
نمايش آنها در صفحاتتان بايد از character entities ها استفاده کنيد. يک
character entities از سه قسمت تشکيل ميشود:1- نويسه ampersand (&)

2- نام entity يا نويسه # و سپس شماره عددی entity

3 - و نهايتا نويسه semicolon

برای مثال برای نمايش نويسه > دو روش وجود دارد، بايد از &lt; يا از
< استفاده کنيد. در اين مثال lt نام entity و 60 شماره عددی آن ميباشد.
مزيت استفاده از نام entity در مقابل استفاده از شماره عددی آن سهولت
يادآوری آن از روی نامش ميباشد و عيب آن اين است که تمامی مرورگرها نام
گذاريهای موجود برای Entity ها را قبول ندارند ولی در عوض همگی شماره های
عددی entity ها را بخوبی ميشناسند. توجه داشته باشيد که entity ها به کوچک و
بزرگي حروف حساس هستند و در واقع Case Sensitive ميباشند.پر کاربردترين character entity در اچتمل، نويسه فاصله يا Space يا Blank
ميباشد و نام رسمی آن non-breaking space ميباشد. همانطور که ميدانيد
مرورگرها فاصله های اضافی را در نظر نگرفته (truncate spaces) و مثلا از 10
نويسه فاصله، 9 تای آنرا ناديده ميگيرند و برای نمايش فاصله های اضافی
بايد از &nbsp; استفاده کنيد.