انجمن فناوری اطلاعات دانشگاه پیام نور
HTML & WWW - نسخه قابل چاپ

+- انجمن فناوری اطلاعات دانشگاه پیام نور (http://forum.it98.ir)
+-- انجمن: تالار تخصصی کامپیوتر (/%D8%A7%D9%86%D8%AC%D9%85%D9%86-%D8%AA%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D8%AE%D8%B5%D8%B5%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D9%85%D9%BE%DB%8C%D9%88%D8%AA%D8%B1)
+--- انجمن: طراحی وب (/%D8%A7%D9%86%D8%AC%D9%85%D9%86-%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C-%D9%88%D8%A8)
+---- انجمن: html (/%D8%A7%D9%86%D8%AC%D9%85%D9%86-html)
+---- موضوع: HTML & WWW (/Thread-HTML-WWW)HTML & WWW - *setayesh - ۲۲-۹-۱۳۹۳ ۰۵:۳۶ عصر

منظور از وب چيست؟

وب شبکه ای است متشکل از تمامی کامپيوترهای دنيا، شبکه ای از شبکه ها.

اينترنت، وب، WWW ، web يا World Wide Web همگی يک چيزند.

تمامی کامپيوترهای وب ميتوانند با هم ارتباط داشته باشند.

کامپيوترهای موجود در وب با کمک استاندارد ارتباطی يا پروتوکل HTTP با هم ارتباط برقرار ميکنند .

نحوه کارکرد وب چگونه است؟

اطلاعات وب داخل فايلهائی به نام Web Pages و يا صفحات وب قرار دارند.

اين فايلها يا صفحات روی Web Server يا کامپيوترهای سرويس دهنده وب ذخيره شده اند.

برای ديدن صفحات وب از نرم افزاری به نام مرورگر و يا Web Browser استفاده ميشود.

دو مرورگر Internet Explorer و Netscape Navigator جزو معروفترين مرورگرها حساب ميشوند.

مرورگر Internet Explorer متعلق به شرکت مايکروسافت و مرورگر Netscape Navigator متعلق به شرکت نت اسکيپ ميباشد.


مرورگرها چگونه به خواندن صفحات وب ميپردازند؟

يک مرورگر با کمک يک Request درخواستی برای خواندن يک صفحه از وب سرور ميکند.

اين Request يا درخواست بر اساس استاندارد ارتباطی يا پروتوکل HTTP بوده و شامل آدرس صفحه مورد نظر ميباشد.


مرورگرها چگونه صفحات وب را نمايش ميدهند؟

چگونگی نمايش يک صفحه وب بصورت مستتر در آن وجود دارد.

مرورگرها از روی دستورالعملهای داخل صفحات وب و با کمک تگ ها به نمايش صفحات ميپردازند.

وظيفه اصلی تگ های اچتمل ( HTML tags ) بيان چگونگی نمايش اطلاعات ميباشد.

يک تگ اچتمل چيزی شبيه <p> اين تگ پاراگراف است! </p> است.


چه کسانی استاندارد های وب را تعيين ميکند؟

تعيين استاندارد های وب ربطی به شرکتهای مايکروسافت و يا نت اسکيپ ندارد.

World Wide Web Consortium يا W3C متولی تعيين استانداردهای وب است.

HTML, CSS and XML از مهمترين استانداردهای تصويب شده وب ميباشند.

آخرين استاندارد HTML استاندارد XHTML 1.0 ميباشد .