انجمن فناوری اطلاعات دانشگاه پیام نور
آموزش تری دی مکس، آموزش نوار ابزار - نسخه قابل چاپ

+- انجمن فناوری اطلاعات دانشگاه پیام نور (http://forum.it98.ir)
+-- انجمن: تالار تخصصی کامپیوتر (/%D8%A7%D9%86%D8%AC%D9%85%D9%86-%D8%AA%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D8%AE%D8%B5%D8%B5%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D9%85%D9%BE%DB%8C%D9%88%D8%AA%D8%B1)
+--- انجمن: گرافیک (/%D8%A7%D9%86%D8%AC%D9%85%D9%86-%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%81%DB%8C%DA%A9)
+---- انجمن: گــرافیک سه بعدی و انیمیشن (/%D8%A7%D9%86%D8%AC%D9%85%D9%86-%DA%AF%D9%80%D9%80%D8%B1%D8%A7%D9%81%DB%8C%DA%A9-%D8%B3%D9%87-%D8%A8%D8%B9%D8%AF%DB%8C-%D9%88-%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%85%DB%8C%D8%B4%D9%86)
+---- موضوع: آموزش تری دی مکس، آموزش نوار ابزار (/Thread-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%DB%8C-%D9%85%DA%A9%D8%B3%D8%8C-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%A8%D8%B2%D8%A7%D8%B1)آموزش تری دی مکس، آموزش نوار ابزار - *setayesh - ۱۹-۹-۱۳۹۳ ۱۱:۲۵ عصر

آموزش نوار ابزارUndoاين دکمه يک مرحله قبلي را معکوس مي کند يعني آخرين عمليات انجام شده توسط شما را معکوس مي کند.Redoاين دکمه آخرين عمليات لغو شده توسط فرمان Undo را برمي گرداند.Select and Linkاين دکمه اشياء انتخابي را به يکديگر مرتبط مي کند يعني(Link) مي دهد.Unlink Selectاين دکمه اشياء انتخابي را که متصل هستند اتصالشان را از بين مي برد.Bind to space warpاين گزينه لفافه هاي فضايي را بر سيستم ذره اي مقيد مي کند.منوي کرکره اي Selection Filterبه کمک اين منوي کرکره اي مي توانيم بر اساس انواع شي ها و ابزارهايي که در
داخل نرم افزار است **********گذاري براي نوع انتخاب کنيم. يعني هر کدام
از نوع هايي که در اين کرکره وجود دارد انتخاب کنيم همان نوع و دسته را در
نماها مي توانيم انتخاب و تغيير دهيم.Select Objectبه کمک اين دکمه مي توانيم اشياء داخل صحنه را انتخاب کنيم.Select by Nameبه کمک اين گزينه مي توانيم اشياء داخل صحنه را بر اساس نام آنها انتخاب کنيم.Selection Regionبه کمک اين گزينه مي توان نوع و چگونگي انتخاب در صحنه را مشخص کرد.Window/ Crossingبه کمک اين گزينه مي توان مشخص نمود که زمان انتخاب چند شي اگر مقداري از شي خارج از کادر ماند آن شي انتخاب شود يا خير.Select and moveبه کمک اين ابزار مي توان اشياء داخل صحنه را حرکت داد.Select and Rotateبه کمک اين ابزار مي توان اشياء داخل صحنه را چرخاند.Select and Uniform Scaleبه کمک اين گزينه مي توان يک شي را در راستاي محورهاي X ,Y, Z تغيير اندازه داد.Reference Coordinate Systemبه کمک اين منوي کرکره اي شما مي توانيد نوع مرکز ثقل و محور چرخش يک شي را
مشخص کنيد. که به چه صورت باشد به صورت جهاني يا نما يا صحنه يا شخصي يا
بر اساس تنظيمات سلسله مراتبي و غيره ...