انجمن فناوری اطلاعات دانشگاه پیام نور
آموزش تری دی مکس - نسخه قابل چاپ

+- انجمن فناوری اطلاعات دانشگاه پیام نور (http://forum.it98.ir)
+-- انجمن: تالار تخصصی کامپیوتر (/%D8%A7%D9%86%D8%AC%D9%85%D9%86-%D8%AA%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D8%AE%D8%B5%D8%B5%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D9%85%D9%BE%DB%8C%D9%88%D8%AA%D8%B1)
+--- انجمن: گرافیک (/%D8%A7%D9%86%D8%AC%D9%85%D9%86-%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%81%DB%8C%DA%A9)
+---- انجمن: گــرافیک سه بعدی و انیمیشن (/%D8%A7%D9%86%D8%AC%D9%85%D9%86-%DA%AF%D9%80%D9%80%D8%B1%D8%A7%D9%81%DB%8C%DA%A9-%D8%B3%D9%87-%D8%A8%D8%B9%D8%AF%DB%8C-%D9%88-%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%85%DB%8C%D8%B4%D9%86)
+---- موضوع: آموزش تری دی مکس (/Thread-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%DB%8C-%D9%85%DA%A9%D8%B3)آموزش تری دی مکس - *setayesh - ۱۹-۹-۱۳۹۳ ۱۲:۲۹ صبح

در اين
قسمت شما را با محيط 3DSMAX آشنا مي کنيم. محيط برنامه پنجره اي است شامل
ديدگاه ها، نوار ابزار، منوها و پانل ها.در محيط برنامه روش هاي زيادي براي
اجراي عمليات است بعنوان مثال براي ساخت اشياء از منوهاي پانل فرمان
استفاده مي کنيم.نوار منو:نوار منو درست در زير نوار عنوان برنامه قرار دارد که تمام فرمان ها و عمليات قابل اجرا در 3DS MAX در اين منوها موجود است.ما ابتدا منوهايي را توضيح مي دهيم که در پانل ها گزينه هاي آنها موجود
نيست و تنها راه دست پيدا کردن آنها از طريق اين منوها يا از طريق کليدهاي
ميان بر است پس ابتدا به آموزش منوهاي Group و Edit و File مي پردازيم.البته اين مرحله يه مقدار خسته کننده است ولي يادگيري آن جز کار و قسمت جداناشدني نرم افزار استمنوي Fileاين منو شامل فرمان هاي زير مي باشد:فرمان Newاجراي اين فرمان سبب پاک شدن صحنه فعلي و جايگزيني صحنه جديد مي شود که
معادل کليدهاي ميان بر Ctrl +N مي باشد. زماني که اين گزينه را انتخاب
نماييد قسمت Options نمايان مي شود. گزينه اول اگر انتخاب شود هم اشياء
درون صحنه و هم چنين تنظيمات سلسله مراتبي آنها حفظ شده فقط کليدهاي متحرک
سازي آن از بين مي رود.انتخاب گزينه دوم سبب از بين رفتن تنظيمات سلسله مراتبي و نيز کليدهاي متحرک سازي مي شود ولي اشياء درون صحنه هنوز وجود دارند.انتخاب گزينه سوم باعث از بين رفتن تمام اشياء و تنظيمات مي شود.فرمان Resetاين فرمان تمان تنظيمات نرم افزار را به صورت پيش فرض تغيير مي دهد.فرمان Openبه کمک اين فرمان مي توانيد فايل هاي با پسوند(MAX) يا يک فايل
کاراکتر(CHR) يا فايل رندرVIZرا باز کرد. فايلهاي (DRF) يک فايل صحنه از يک
رندر VIZ است اين نوع فايلها شباهت زيادي به فايلهاي Max دارند اما توسط
رندر شرکت AutoDesk رندر مي شوند.ObseleteFlleهرگاه فايلي از نسخه هاي قبلي Max وارد نسخه جديد آن کنيد اين پنجره باز مي
شود که به شما مي گويد اين فايل براي نسخه پايين تر 3DSMAX است( فايلهاي
نسخه جديد در نسخه قديم باز نمي شود).فرمان Open Recentاين فرمان فهرستي از جديدترين فايل ها که باز شده را در اختيار شما قرار مي
دهد و تعداد اين فايلها را تا 9 مي توان افزايش داد براي تغيير آن مي
توانيد به اين منو برويد.Customize >Preference>File- Recent Files in File menuفرمانSaveبراي ذخيره سازي يک صحنه از اين فرمان استفاده مي شود که معادل کليدهاي
ميان بر Ctrl +S است. در 3DS MAX قابليتي وجود دارد که فايل ها را مي تواند
به صورت خودکار در فاصله زماني معيين ذخيره نمايد. اين قابليت را Auto
backup گويند و ميزان زمان و تعداد ذخيره سازي نيز قابل تغيير مي باشد.اين فايلها در آدرس نصب شده نرم افزار در پوشه Auto backup قرار دارند.Customize- Preference- Flle- Auto backupفرمان Save asبه کمک اين فرمان مي توانيد فايلهاي Max يا کاراکتر(CHR) را در مکان ها و جاهاي متفاوت ذخيره کنيد.فرمان Save Selectionبه کمک اين فرمان مي توانيد اشياء منتخب در صحنه را ذخيره کنيم البته
اشيايي که به صورت سلسله مراتبي هستند به ترتيب سلسله مراتب ذخيره مي شوند.فرمان Mergeبه کمک اين فرمان مي توانيد چند صحنه را ادغام کنيد زمان Merge يک سري پيام داده مي شود که در زير توضيح مي دهيم.Merge: شي وارد شده را با استفاده از نام فيلد سمت راست در صحنه جديد ادغام مي کند.Skip: عمليات ادغام شي را لغو مي کند.Delete old: شي موجود در صحنه را از بين برده و شي جديد را که هم نام شي قبلي بوده را جايگزين مي کند.Apply to all duplicate: همه اشياء وارد شده را به صورتي وارد صحنه مي کند که نام اشياء به صورت (تکثير) تغيير نام پيدا کنند.Cancel: عمليات ادغام را لغو مي کند.Rename merged material: اسامي مواد وارد شده به صحنه را مي توان تغيير داد.Use scene material: خصوصيات مواد موجود در صحنه را بر مواد وارد شده مي دهد.Use merged material: مواد وارد شده به صحنه را به اشيا مي دهد.Auto Rename merged material: به صورت خودکار مواد وارد شده به صحنه را تغيير نام مي دهد.Apply To Duplicates: همه مواد را به صورتي وارد مي کند که نام آنها به صورت (تکثير) تغيير نام پيدا مي کند.Export:به کمک اين فرمان مي توانيد فايلهاي MAX را به صورت فايلهاي ديگر خروجي بگيريد فرمت هاي خروجي به شرح زير است.3D Studio (3DS)Adobe illustrator (Ai)ASC scene Export (ASE)Auto CAD (DWG)Auto CAD (DXF)Shockwave 3DFilm Box (FBX)Initial Graphics Exchange Standard (IGES)Lights cape material (ATR)Lights cape Blocks (BLK)Lights cape Parameter (DF)Lights cape Layers (LAY)Lights cape View (VW)Lights cape Preparation Flle (LP)Stereo lithography (STL)VRML 97 (WRL)فرمان Importتوسط اين فرمان مي توانيد فايل هايي که از نوع MAX نيست را به داخل نرم افزار وارد نمود.RE: آموزش تری دی مکس - یاسمین - ۱۹-۹-۱۳۹۳ ۰۹:۰۸ عصر

سلام دوست خوب
مطلب خیلی مفیدیه امیدوارم ادامه بدی این مطلبو و کامل بشه منکه خیلی دوست دارم


RE: آموزش تری دی مکس - mohamndesMHP - ۷-۳-۱۳۹۴ ۰۹:۳۳ صبح

Thank you so much. It is simple and helpful. Just go on Sheklak_01