انجمن فناوری اطلاعات دانشگاه پیام نور
مصاحبه با ریاست جدید دانشگاه پیام نور سلفچگان - نسخه قابل چاپ

+- انجمن فناوری اطلاعات دانشگاه پیام نور (http://forum.it98.ir)
+-- انجمن: دانشگاه پیام نور قم (/%D8%A7%D9%86%D8%AC%D9%85%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85-%D9%86%D9%88%D8%B1-%D9%82%D9%85)
+--- انجمن: دانشگاه پیام نور واحد سلفچگان (/%D8%A7%D9%86%D8%AC%D9%85%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85-%D9%86%D9%88%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF-%D8%B3%D9%84%D9%81%DA%86%DA%AF%D8%A7%D9%86)
+--- موضوع: مصاحبه با ریاست جدید دانشگاه پیام نور سلفچگان (/Thread-%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AD%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85-%D9%86%D9%88%D8%B1-%D8%B3%D9%84%D9%81%DA%86%DA%AF%D8%A7%D9%86)مصاحبه با ریاست جدید دانشگاه پیام نور سلفچگان - محسن محمدی اطهر - ۲۷-۲-۱۳۹۱ ۰۶:۳۸ عصر

با سپاس فراوان از دانشجويان رشته صنايع (ورودي 88)