انجمن فناوري اطلاعات
88-89 89-90 90-91 91-92 92-93 93-94 تابستان
w W w . i t 9 8 . i r 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 89 90 91 92
1 زبان خارجه
2 فارسي
3 انديشه اسلامي يک
4 انديشه اسلامي دو
5 آيين زندگي
6 اخلاق اسلامي
7 فلسفه اخلاق
8 آشنايي با قانون اساسي
9 انقلاب اسلامي ايران
10 انديشه سياسي امام خميني
11 فرهنگ و تمدن اسلام و ايران
12 تفسير موضوعي قرآن
13 تفسير موضوعي نهج البلاغه
14 تربيت بدني
15 تربیت بدنی 2 / ورزش 1
16 جمعيت و تنظيم خانواده
17 آشنايي با دفاع مقدس
18 حفظ جزء 30 قرآن کریم
88-89 89-90 90-91 91-92 92-93 93-94 تابستان
w W w . i t 9 8 . i r 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 89 90 91 92
×

دانشجوی عزیز

شما میتوانید با فرستادن نمونه سوال، پاسخنامه تشریحی، جزوه، حل تمرین، گزارش آزمایشگاه، گزارش کارآموزی، پروژه و ... اعتبار کسب کنید و از مزایای آن برخوردار شوید. به هر فایل ارسالیِ غیرتکراری و قابل قبول که به ایمیل mdradikal@gmail.com ارسال شود اعتبار 1+ تعلق میگیرد. کاربرانی که 15+ اعتبار بدست آورند به گروه "کاربر ارزشمند" منتقل میشوند و از پرداخت حق اشتراک معاف میگردند.